Emeklilik Düşünenler Ya Da Çevresinde Emekli Olacaklar Dikkat: Emekli maaşı hesaplamasında İnce Detay! Hesaplama Nasıl Yapılır?

memurlarnette yer alan bir haberde emekli olacakların emeklilik ikramiyesinin nasıl hesaplanacağı anlatıldı. Emekli maaşı hesaplamasında başlangıç tarihi olarak SSK mı, Emekli Sandığı mı dikkate alınır?

Emeklilik Düşünenler Ya Da Çevresinde Emekli Olacaklar Dikkat: Emekli maaşı hesaplamasında İnce Detay! Hesaplama Nasıl Yapılır?

Memurlarnette yer alan emeklilik başlangıcı konusunda aydınlatıcı habere yer vermek istedik. Emekli maaşı hesaplamasında başlangıç tarihi olarak SSK mı, Emekli Sandığı mı dikkate alınır?

Memur için hizmet hesabında sigortalı işe giriş tarihine bakılmaz, toplam 20 (7200 gün) veya 25 yıl (9000 gün) fiili hizmet süresi/çalışılmış hizmetleri esas alınır.

Soru: 11.10.1976 doğumluyum. 01.09.1992 tarihinde SSK başlangıcım bulunmaktadır. 1992 yılından 12 gün, 1993 yılından 92 gün, 1995 yılından 144 gün, 1996 yılından 352 gün, 1997 yılından 45 gün ve 2000 yılından 79 gün olmak üzere 724 gün sigortam bulunmaktadır. 15.01.2001 yılından itibaren memurluk hizmetini yürütmektedir. Memurlukta geçen sürem ise 7530 gün olmak üzere toplam 8254 günüm bulunmakta olup SSK ile Emekli Sandığı hizmet birleştirmesi yapılmıştır. Benim sorum emekli maaşı hesaplamasında hizmet yılı için SSK başlangıç tarihi mi Emekli Sandığı başlangıç tarihi mi dikkate alınmaktadır.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Kadın ve Erkek memur için 20 ve/veya 25 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olmayanlar, memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmeti olmayanlar, memur olarak çalışma hayatına başladıklarında 5510 sayılı Kanuna tabi olurlar.

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olanlar, memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmeti olanlar, memur olarak çalışma hayatına başladıklarında 5434 sayılı Kanuna tabi olurlar.

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar;

Kadın memur 20 tam yıl hizmet,

Erkek memur 25 tam yıl hizmet,

20 veya 25 hizmet yılları içerisine işçi, esnaf, fiili hizmet süresi zammı, borçlanılan süreler varsa bu süreler de dahil edilir.

Kişilerin ne zaman işe başladıklarına, yani sigortalılık süresine bakılmaz ve buna göre bir hesaplama yapılmaz. EYT kanunu çıkmadan önce de, çıktıktan sonra da bu kural değişmez. Sadece, EYT Kanunu çıktıktan sonra ve 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlamaları nedeniyle EYT kapsamına girenlerden kadın memurlar 20, erkek memurlar ise 25 tam hizmet yıllarını tamamlamaları, emeklilik kazanımlarını sağlamaktadır.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar:

Bu durumda olanlar EYT kapsamında değillerdir. Ayrıca, bu durumda olanlar kadın ve erkek memurun emeklilik hizmet yılının 25 tam yıl olması gerekmektedir. Yine aynı şekilde sigortalılık süresi hesabı bulunmaz. Yine, emeklilik kazanımlarının sağlanması açısından kadın memurun 58 yaşını, erkek memurun da 60 yaşını doldurmuş olması gerekir.

20 ve/veya 25 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır:

Emeklilik hizmet süresinin başlangıcı tam aylık alınmaya başladığı tarihten başlar, bitişi ise görevden ayrıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan süreyi kapsar.

5434 e tabi olanlar;

5434 sayılı Kanunla verilen emeklilik hizmet tamamlama hakkından yararlanmanın başlangıcı Sosyal Güvenlik Kurumuna tam kesenek vermeye, diğer bir ifade ile tam olarak görev aylığının alındığı tarih ile başlar.

Tam kesenek verilebilmesi için görev maaşının tam olarak alınması gerekmektedir. Aybaşından önce göreve başlamada sadece kıst aylık ödemesi yapılır. Yani ayın 3 ünde göreve başlamış bir memur için o ayın 14 üne kadar olan sürede kıst aylık ödemesi yapılır, ancak bu süre hizmet olarak kabul edilmez. Emeklilik hizmeti için kabul edilme tarihi o ayın 15 inde tam görev aylığı ödenmesiyle başlar. Emekli olduğunda da aynı sistem geçerli olur, ayın 15 inde görev aylığını alıp o ayın 16 sında emekli olan bir memurun hizmet süresi takip eden ayın 14 üne kadar olan süreyi kapsar.

5510 a tabi olanlar:

5510 sayılı Kanun hükümlerine göre hizmetler memurların göreve başladıkları tarihten itibaren başlayıp, hizmetlerin bitimleri de aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi takip eden aybaşından olur.

Yani, 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memurluğa ayın 4 ünde başlamış memurun hizmet süresi 4 ünde başlar, emekli olduğu tarihte ayın 18 i olduğunda da o ayı takip eden bir sonraki ayın 14 üne kadar hizmet süresi olur.

Özetle Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Memur emekliliğinde mutlaka SGK primleri ödenmiş hizmetlerin toplamının;

8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlamış olanlardan kadın ise 20, erkek ise 25 yıl,

8 Eylül 1999 öncesi hiçbir şekilde çalışması olmayan, bu tarihten sonra çalışmaya başlamış olanlardan kadın ve erkek için ise 25 yıl,

Hizmetlerinin olması gerekir. Herhangi bir sigortalılık süresi hesabı yapılmaz.