Lise öğrencilerine son dakika golü! Devamsızlık ve sınıf tekrarı için bomba karar çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl uygulamaya koyduğu yeni devamsızlık/tekrar politikasıyla ilgili olarak bakanlık, 'velilerin sürece dahil edileceğini' belirten bir açıklama yaptı.

Lise öğrencilerine son dakika golü! Devamsızlık ve sınıf tekrarı için bomba karar çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullarda "devamsızlık ve sınıf tekrarı" riskini bir komite aracılığıyla izleyecek. Düzenlemenin ayrıntılarını anlatan Ortaöğretim Dairesi Müdürü Halil İbrahim Topçu, Ders geçmenin zorluğuna ilişkin bu komitelerin amacının "öğrencileri doğru yönlendirmek ve zamanında müdahale etmek" olduğunu açıkladı.

Devamsızlık ve sınıf tekrarı için bomba karar

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü olarak görev yapan Halil İbrahim Topçu, ortaöğretim kurumlarında devam ve geçme koşullarını düzenleyen kurallarda yapılacak değişikliklere ilişkin merak edilen konuşarak açıklık getirdi. Topçu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin adına, yeni yayına verilen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği başta olmak üzere, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik politikalar oluşturduğunu ve ilgili yasa ve yönetmelikleri oluşturduğunu söyledi. Bu bağlamda bilgiler veren Topçu, öğrencilerin eğitim sürecinin istenilen hedeflere ulaşması için geçme notlarına ilişkin düzenlemenin yeniden ele alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Aslında mevcut sistemde yıl sonu ortalaması 50 olan öğrencilerimiz birden fazla konunun ortalaması olan dersleri geçiyorlardı. Bu durum öğrencilerimizin temel becerileri kazanamadan bir üst seviyeye geçmelerine neden oluyor. Bir kısmı zorunlu olmak üzere pek çok zorunlu ders. Yeni düzenlemelerle öğrencilerimizin yıl sonu ortalaması 50 olacak ancak en fazla, en az zayıf konuların olduğu doğrudan dersi geçebilecekler.

Geçmiş uygulamalarda yılsonu genel not ortalamasına bakılmadan en fazla 3 ders üzerinden sorumlu olarak sınıfı geçebiliyordu, şimdi ise dersi sorumlu bir şekilde geçme yönünde bir değişiklik yaptık. Yıl sonunda ortalama puan her zaman 50 olacak ve öğrenci en fazla 3 dersten sorumlu olduğu takdirde dersi geçebilecektir. Eğer öğrenci 4 konuda zayıfsa o konuyu tekrar alır. Bu düzenleme kademeli olarak uygulamaya konulacaktır. Yani bu yıl sadece 9.sınıflara uygulanacak, bu yıl 10., 11. ve 12. sınıflar için geçerli olacak. Mezuniyete kadar dersler önceki yönetmelik hükümlerine göre mezun olacaktır."

Eğitimin kalitesini artırmak ve öğrencilerin güvenli ve kontrollü bir ortamda öğrenime devam etmesini sağlamak amacıyla yönetmeliğin devamsızlıklarla ilgili bölümlerinde bazı düzenlemeleri hayata geçirdiklerini aktaran Halil İbrahim Topçu, “Mevcut yasada, bulunmama hakkı; 10 gün sebepsiz, 20 gün ise sebepli ve devam eden olmak üzere toplam 30 gündür. Devamsızlığı önlemek amacıyla, sebepsiz devamsızlık yapan öğrencilere bir saat daha ders çalışma zorunluluğu getirdik. Devamsızlık yapılan her gün için sosyal sorumluluk yükümlülüklerini yerine getirecek." dedi.

“AMAÇ ACİL MÜDAHALE”

Halil İbrahim Topçu, yönetmelikte ortaöğretim kurumlarında “önleme, müdahale ve yönlendirme kurullarının” kurulmasının zorunlu olduğunu belirterek, bu kurulların çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu eğitim-öğretim yılında ilk kez okullarda zorunlu olarak komisyonlar kurulacak. Bu komisyonları oluşturmaktaki amacımız, öğrenciler için doğru rehberlik sağlamak ve not vermenin zorlaştığı durumlarda zamanında müdahalenin önlenmesidir. Buradan itibaren her yıl kurul Her yazılı sınavdan sonra öğrencinin akademik performansını değerlendirilecek. Analiz yapacak, rapor hazırlayacak ve okul yönetimine bilgi verecek. Gerektiğinde müdahale edecek. Velileri bilgilendirecek ve öğrencilerin sınıf tekrarı yapmaması için gerekli tedbirleri almaya çalışacak. Bu komiteler aynı zamanda devamsızlık riski olan ve yıl tekrarı yapan öğrencilerimiz için de önleyici tedbirler alacak ve veli-öğrenci-idari üçlüsü içerisinde hareket edecek."

Öğrenciler arasında bazı sosyal risklerin tespit edilmesi durumunda ne gibi önleyici tedbirlerin alınacağı yönündeki soruya Topçu, "Komite bu durumu yerelde gözlemleyecek ve denetleyecek. Durumun gerektirdiği idari tedbirleri alacak." şeklinde cevap verdi.

Topçu, özellikle 12. sınıf öğrencilerinin yükseköğretime hazırlanma sürecine ilişkin Bakanlığın her yıl üst üste uyguladığı afların bir anlamda gelenek ve beklenti haline geldiğini söyledi.

Bu nedenle öğrencilerin yıllık af beklediklerini vurgulayan Topçu, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Açık liselere geçiş sürecinde konuştuğumuz konular burayı da ilgilendiriyor. Öğrencilerin okul ortamında ve öğretmenlerimizin gözetim ve kontrolünde kalmaları önemlidir. Bazı derslerin ayrıştırılıp bazılarının hariç tutulması eğitimin bütünlüğünü zedelemektedir. Bakanımız göreve geldikten sonra öğrencileri kapsamlı bir eğitim sistemi içerisinde yetiştirmeyi amaçlayan bu yaklaşımın pek eğitici ve anlamlı bir yaklaşım olmadığını defalarca dile getirdi. Dolayısıyla öğrencilerimizin bu anlamda mağdur olmamaları için bu yıl böyle bir af beklememeleri gerekiyor."