Kamu Hastanelerine İŞKUR'dan 972 İşçi Alımı Başladı (Hizmetli-Güvenlik Görevlisi-İşçi)

Kamu hastanelerine KPSS şartı olmadan 972 işçi alımı yapılacak. En az ilkokul mezunları arasından yapılacak personel alımında adaylar hizmetli, güvenlik görevlisi, hasta ve yaşlı bakımı elemanı, elektrikçi, marangoz gibi kadrolarda istihdam edilecek. İşte ilanlar.

Kamu Hastanelerine İŞKUR'dan 972 İşçi Alımı Başladı (Hizmetli-Güvenlik Görevlisi-İşçi)

Kamu hastanelerine İŞKUR 'dan 972 işçi alımı.

Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Bugün yayımlanan duyuruların da eklenmesi ile birlikte farklı şehirlerdeki üniversite hastaneleri bünyesine 972 işçi alımı yapıldığına yer verildi. KPSS şartı olmadan yapılan işçi alımında başvuru bilgileri ve detayları kamubulteni.com 'da.

İlanlar art arda yayımlanıyor. Takip için  TIKLAYIN

KURA İLE

İŞKUR üzerinden yayımlanan duyurulara baktığımızda içi alımının kura ile yapılacağına yer verildi. Kuralar noter huzurunda yapılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İşçi alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak)
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 • Atanmaya hak kazanan personelin çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,
 • Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)  bünyesinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmadığını belgelemek.
 • İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan, belirtilen öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

ALIM YAPILAN KADROLAR

İşçi alımında kadrolar, alım yapan üniversiteler ve kadro dağılımı şu şekilde:

Bozok Üniversitesi ilan detayları için TIKLAYIN

Artvin Çoruh Üniversitesi ilan detayları için TIKLAYIN

Ege Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN

Balıkesir Üniversitesi işçi alımı için TIKLAYIN

Gaziantep Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN

Cumhuriyet Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN

DİĞER İLLER İÇİN İLANLAR GELİYOR

Diğer iller için de önümüzdeki günlerde ilanlar yayımlanacak. İlanlar geldiğinde haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN