YÖK Duyurdu: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Tercihleri Başladı

YÖK'ten bir son dakika duyurusu geldi. Yayımlanan duyuruda 2020 yılı ÖYP tercih işlemlerinin başladığına ve kontenjanlara yer verildi.

YÖK Duyurdu: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Tercihleri Başladı

ÖYD duyurusu yayımlandı. Tercihler başladı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılna açıklamada 2020 yılı ÖYP duyurusuna ve tercihleri hakkında bilgilendirmelere yer verildi. 

YÖK duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, , 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesine göre atanan ve 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemleri başlamıştır.

İlgili araştırma görevlileri terci?hlerini 07.09.2020-16.09.2020 (saat 17:00) tarihine kadar yapabileceklerdir.

Tercih yapmak için tıklayın

ÖYP 2020 GÜZ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONTENJANLARI

“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesine göre atanan ve 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Statüleri 50/d olarak değiştirilen veya daha sonra 33/a kadrosuna dönüştürülen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için,

1. Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ilgili yükseköğretim kurumunca özel yetenek sınavı yapılacağından; değerlendirme ve yerleştirmenin adayların ÖYP puanının % 75’i ve ilgili yükseköğretim kurumunca yapılan özel yetenek sınavının % 25’i hesaplanarak yapılması ve söz konusu programlara ait kontenjanların 2020 Güz döneminde lisansüstü eğitime başlamak üzere Ek:2’de belirtilen üniversitelere tahsis edilmesi,

2. Lisansüstü eğitim için başvuru yapacakların YÖKDİL, ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden en az 65 puan; ALES’ten ise son 5 yıl içinde en az 70 puan almış olmaları, (2015 Güz ve sonrası)

3. ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayanların, yüksek lisans eğitimi aldıkları üniversitelerde doktora eğitimi yoksa veya var olan doktora programları için kendilerinden istenilen şartları yerine getiremiyorlarsa Başkanlığımızca ilan edilen kontenjanlara başvurabilirler.

4. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalına başvuracak araştırma görevlilerinin, başvurudan önce atandıkları Yükseköğretim Kurumunun onayını almaları gerekmektedir.

5. Atandıkları yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim yapan veya yapacak olan ÖYP araştırma görevlilerinin bu kontenjanlara başvurmamaları gerekmektedir

6. “Görsel İletişim Tasarımı” anabilim dalına atanan araştırma görevlilerinin, bu alanda lisansüstü eğitim programı bulunmadığından, lisansüstü eğitimlerini “Grafik”, “Resim”, “Medya Tasarımı” veya “İletişim Tasarımı ve Yönetimi” alanında sürdürmeleri, gerekmektedir

7. “Mütercüm-Tercumanlık” anabilim dallarından birine atanan araştırma görevlilerinin, bu alanda yeteri kadar yüksek lisans ve doktora programı bulunmadığından, lisansüstü eğitimlerini “Çeviri ve Kültürel Çalışmalar” veya “Çeviribilim” alanında sürdürmeleri gerekmektedir

8. ÖYP araştırma görevlileri ortak lisansüstü eğitim programlarında (iki üniversite tarafından ortak yürütülen) lisansüstü eğitim alamayacaklarından Başkanlığımızca ilan edilen kontenjanlara başvurmaları , gerekmektedir

9. Lisansüstü eğitim sırasında başarısızlık, devamsızlık gibi sebeplerden dolayı ilişiği kesilen ÖYP araştırma görevlilerinin, yeniden Başkanlığımızca ilan edilen kontenjanlara başvurmamaları , gerekmektedir

10. ÖYP 2020 Güz Dönemi Lisansüstü programlar için tercih işlemlerinin, 07.09.2020- 16.09.2020 (saat 17.00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden; Ek:2’de ilan edilen Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden lisansüstü programlar için ise başvuruların ilgili üniversitelerin başvuru ve sınav için belirleyeceği tarihlerde ilgili yükseköğretim kurumuna yapılması gerekmektedir