Türkiye bugün dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline nasıl geldi?

Türkiye, stratejik konumu, ekonomik gücü ve siyasi etkisi göz önüne alındığında, küresel jeopolitik arenada önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkmıştır.

Türkiye bugün dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline nasıl geldi?

Bu köşe yazısı, Türkiye'nin bugün nasıl dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline gelebildiğini araştırmayı amaçlamaktadır.

Konum

Türkiye'nin yükselişine katkı sağlayan faktörlerin başında stratejik konumu gelmektedir. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kavşağında bulunan Türkiye'nin bu coğrafi avantajı, ülkenin ticaret, ticaret ve ulaşım için bir merkez olarak konumlandırılmasında önemli bir rol oynamıştır. Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'ne erişimi olan Türkiye, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan petrol ve doğal gaz boru hatları, ticaret yolları ve nakliye yolları için kritik bir geçiş noktası haline geldi. Ayrıca, Türkiye'nin Irak ve Suriye gibi çatışma bölgelerine yakınlığı ve bölgesel meselelere aktif müdahil olması, ülkenin bölgede nüfuzunu kullanmasını sağlamıştır.

Ekonomi

Türkiye'nin yükselişine katkıda bulunan bir diğer kritik faktör, güçlü ve çeşitliliğe sahip ekonomisidir. Son yirmi yılda Türkiye, altyapısını modernize etmesine, yabancı yatırımı çekmesine ve ekonomisini tarım ve tekstil gibi geleneksel endüstrilerin ötesinde çeşitlendirmesine olanak tanıyan önemli ekonomik reformlardan geçti. Türkiye'nin GSYİH'si önemli ölçüde büyüyerek 2002'de 200 milyar dolardan 2023'te 3.573 trilyon dolara yükseldi. Ülke ekonomisi şu anda dünyanın en büyük on altıncı ekonomisi ve kişi başına geliri son on yılda neredeyse üç katına çıktı. Ayrıca, Türkiye'nin açık pazar politikası ve Çin, Rusya ve ABD gibi ülkelerle stratejik ortaklıkları, Türkiye'nin otomobil, tekstil ve elektronik dahil olmak üzere önemli bir mal ve hizmet ihracatçısı olmasını sağlamıştır.

Siyaset

Türkiye'nin siyasi manzarası da iktidara yükselişinde hayati bir rol oynadı. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha iddialı bir dış politika benimsedi ve bu da etkisini sınırlarının ötesine genişletmesini sağladı. Erdoğan hükümeti, Suriye ve Libya gibi çatışmalara müdahale ederek ve Somali ve Afganistan da dahil olmak üzere birçok bölgede barış gücü konuşlandırarak sağlam bir askeri politika izledi. Ayrıca, Türkiye'nin aktif dış politikası, ülkenin Katar, Azerbaycan ve Pakistan gibi ülkelerle stratejik ittifaklar kurmasını sağlayarak geniş Orta Doğu'daki konumunu güçlendirmiştir.

Çözüm

Sonuç olarak, Türkiye'nin iktidara yükselişi, stratejik coğrafi konumu, güçlü ekonomisi ve iddialı dış politikası gibi faktörlerin birleşiminin sonucudur. Türkiye büyümeye ve nüfuzunu genişletmeye devam ettikçe, bu gelişmelerin ülkenin geleceğini ve küresel toplumdaki rolünü nasıl şekillendireceğini göreceğiz.

kaynaklar

1. "Türkiye: Küreselleşen Dünyada Yükselen Bir Bölgesel Güç", Zeynep Dereli ve M. Murat Erdoğan, Insight Turkey, Cilt. 16, No.4, s.13-29.

2. "Türkiye'nin Yükselişinin Ekonomi Politiği: Liberal Mutabakattan Neoliberal Otoriterliğe", Tuna Cemgil, Development and Change, Cilt. 49, No.3, s.757-777.

3. "Türkiye'nin Bölgesel Dış Politikası: Neo-Osmanlıcılıktan Bölgeselciliğe", Emre Erdoğan, Middle Eastern Studies, Cilt. 54, No. 4, s. 663-682.

4. "Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki Değişen Rolü", Mustafa Aydın, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Cilt. 16, No.2, s.149-162.

5. "Türkiye'nin Yükselen Ekonomik Gücü: Avrupa İçin Fırsatlar ve Zorluklar", Abdullah Aymaz, Global Policy, Cilt. 4, No.1, s.22-32.

Muhammed Kaşık Kamu Bülteni - Ankara