Trakya Üniversitesi'ne İŞKUR üzerinden En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Yapılacak

Trakya Üniversitesi 'ne en az ilkokul mezunu kadrolu temizlik görevlisi ile en az önlisans mezunu güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek.

Trakya Üniversitesi'ne İŞKUR üzerinden En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Yapılacak

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruda üniversiteye erkek en az önlisans mezunu güvenlik görevlisi, kadın-erkek en az ilkokul mezunu temizlik görevlisi alımı yapılacağı bildirilirken, başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarını da dikkatle incelemesi gerektiği kaydedildi. 

SADECE İŞ HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN YENİ AÇILAN SAYFAYA KATILMA İSTEĞİ GÖNDER.

Trakya Üniversitesi tarafından yapılan bilgilendirmede başvuru genel şartları şu şekilde oldu: 

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2- Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) internet sitesinde belirtilen yaş şartlarını taşıyor olmak.
3- Türk Ceza Kanunun 53.’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve özel kanunlarda yer alan
şartları taşımak.
5- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
6- Kamu kurum ve kuruluşları kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten
ihraç edilmemiş olmak.
7- Adayların, talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olması.
8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması
gerekmektedir.
9- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama
süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.
ÖZEL ŞARTLAR
GÜVENLİK GÖREVLİSİ
1- Tartılma ve ölçülme: en az 1.70 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı
ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak ve 30 yaşını doldurmamış olmak.
2- 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini (Silahlı/Silahsız) başarı ile
tamamlamış olmak ve geçerli bir Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak
3- 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık
sorunu bulunmamak
4- İşin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığına
ilişkin Sağlık Kurulu Raporları istenecektir. Şartları taşımayanların tespiti halinde göreve
başlama işlemleri yapılmayacaktır.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ
1- İşin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığına
ilişkin Sağlık Kurulu Raporları istenecektir. Şartları taşımayanların tespiti halinde göreve
başlama işlemleri yapılmayacaktır.

Başvurular İŞKUR resmi sayfasından yapılacak.