Ticaret Bakanlığı 60 Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılacak? Başvuru Şartları ve Tarihleri

Ticaret Bakanlığı Uzman yardımcılığı giriş sınavı başvuru işlemleri 20 Ocak'ta başlayacak, 29 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.

Ticaret Bakanlığı 60 Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılacak? Başvuru Şartları ve Tarihleri

Ticaret Bakanlığı'na 60 personel alımına dair yapılan resmi duyuruda sınav başvurularıyla ilgili, "Sınav başvuruları 20.01.2021 – 29.01.2021 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr ) gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir." denilirken, başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartların yanı sıra kontenjan dağılımı da ilgili duyuruda yer aldı.

Resmi duyuruda başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde sıralandı: 

a)         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b)         Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c)         En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),
ç) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
d)         Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
e)         Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir.
 

KONTENJAN DAĞILIMI

İlkokul, lise, önlisans ve lisans düzeyinden yeni iş haberlerini takip etmek için TIKLA.