Tapu ve Kadastro Açıkladı: 3 İşlem Dışında Tüm İşlemler İptal

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 'nden bir son dakika haberi geldi. Yapılan açıklamada 3 işlem dışında tüm işlemlerin durdurulduğuna yer verildi.

Tapu ve Kadastro Açıkladı: 3 İşlem Dışında Tüm İşlemler İptal

3 işlem dışındaki tüm tapu işlemleri durduruldu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafındna bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada , satış, ipotek ve satış&ipotek dışındaki tüm işlemlerin durdurulduğuna yer verildi. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili bir genelge yayımlandı. Yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 salgının ülkemizde yayılımını en aza indirilmesi ve salgının etkilerinin azaltılması amacıyla birimlerimize yönelik aşağıda yazılı tedbirler alınarak uygulamaya konulmuştur. Bu amaçla Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde;

1. Akit ve başvuru randevusuna gelen vatandaşlarımız müdürlüklerimize yalnızca randevu saatinde alınacaktır.

2. Tapu işlemlerine yönelik akdin, müdürlük dışında alınması talepleri karşılanmayacaktır.

3. Satış, ipotek, satış-ipotek ve vatandaş talebinin olmadığı resmi yazı ile yapılan tapu işlemleri dışındaki talepler karşılanmayacaktır.

Bu kapsam dışında kalan işlemlere yönelik yapılacak başvurular 04.05.2020 tarihinden sonra karşılanacaktır.

4. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın bizzat veya başkaları adına vekil/temsilci sıfatı ile yapacağı işlem talepleri karşılanmayacaktır. Bununla birlikte İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarihli 65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Ek Genelgesi doğrultusunda mülki amirce düzenlenen seyahat belgesi olanların (izin belgesi) talepleri karşılanabilecektir.

5. Vatandaş, Avukat, değerlemeci vb. kişilerin bilgi ve belge talepleri https://webtapu.tkgm.gov.tr/ adresinden temin edebildiğinden, ayrıca müdürlüklerimizden fiziksel olarak karşılanmayacaktır.

6. Kadastro Müdürlükleri tarafından ihaleli yada müdürlük imkanları ile yürütülen kadastro (tesis, orman, 2/b, tespit harici, yenileme, sayısallaştırma, güncelleme) çalışmalarına 13 Nisan 2020 Pazartesi gününe kadar ara verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KAMUBULTENİ.COM | ANKARA