Memurlara Zam Haberleri: Belli Bir Zümreye Zam Yapılamaz! Kademeli Zam Formülü Yok Hükmündedir!

Memurlara Temmuz'da yapılacak zam ile ilgili doğru yada yanlış bir çok haber yapılıyor.

Memurlara Zam Haberleri: Belli Bir Zümreye Zam Yapılamaz! Kademeli Zam Formülü Yok Hükmündedir!

Kamu Bulteni olarak şunu açıkça ifade ediyoruz ki kademeli zam formülü yok hükmündedir. Belli bir kitleye yüzde 30 belli kitleye yüzde 40 zam verilemez.

Son bir kaç gündür ortaya atılan kademli zam formülü yok hükmündedir! Memurlara her yıl 2 dönem olmak üzere 6 ayda bir Toplu Sözleşme ile zam yapılır.

Temmuzda yapılacak zam da 2023 yılının ikinci altı ayı için yapılacak olan zamdır.

Bazı medya kuruluşları tarafından ortaya atılan kademli zam formülü yok hükmündedir. Çünkü memurların bir kısmına yüzde 30 bir kısmına yüzde 50 zam yapamazsınız.

Toplu Sözleşme hükümleri bellidir. 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu da.

Belli kitleye fazla zam yapabilmek için mesleki grup olarak ayırmanız gerekir. Bunun için genel müdür maaşlarına şu kadar zam şeklinde değerlendirebilirsiniz.

Ancak Toplu Sözleşme zammında böyle bir şey yapılamaz.

Dolayısıyla memurlara Temmuz ayında verilecek zam bellidir.

Seyyanen Zam+ Yüzdelik zam.

Bunun dışındaki her formül memuru üzer!