KPSS En Az 70 Puanla Selçuklu Belediyesine Memur Alımı Yapılacak

Konya Selçuklu Belediye Başkanlığı’na Kadın-erkek memur alımı yapılacak. Memur alımı için başvuru yapacak adaylarda lisans ya da önlisans mezuniyet şartı aranacağına yer verilen resmi duyuruda başvuru yapacak adayların ayrıca genel ve diğer şartları da yerine getirmesi gerektiği kaydedildi. Başvurular 16 Ağustos’ta başlayacak

KPSS En Az 70 Puanla Selçuklu Belediyesine Memur Alımı Yapılacak

YENİ POLİS ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK ASKERİ PERSONEL ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN TÜRKİYE'NİN EN BEĞENİLEN MEMUR ADAYI SAYFASINA KATIL. TIKLA VE KATILMA İSTEĞİ GÖNDER.

Selçuklu Belediyesi memur alımı başvurusu yapmak isteyen adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile kontenjan dağılımı şu şekilde:

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir; 

  • a)  Türk vatandaşı olmak,
  • b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • c)  Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
    suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • d)  Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • e)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • f)  İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

SELÇUKLU BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Selçuklu Belediye Başkanlığı’na memur alımı için başvuru işlemleri 16 Ağustos’ta başlayacak 20 Ağustos’ta sona erecek. İlgili alımlara dair tüm detaylara söz konusu tarihlerde belediye başkanlığının resmi sayfasından erişim sağlanabilecek.