Karabağlar Belediyesi’ne En Az İlkokul Mezunu Beden İşçisi Alınacak

Karabağlar Belediye Başkanlığı’na en az ilkokul mezunu beden işçisi alımı yapılacak.

Karabağlar Belediyesi’ne En Az İlkokul Mezunu Beden İşçisi Alınacak

Karabağlar Belediye Başkanlığı’na en az ilkokul mezunu beden işçisi alımı yapılacak.

Başvurular 22 Haziran’da sona erecek.

Yeni Memur Alımlarını Takip Etmek için , Sadece iş haberlerine göz atmak , kadın-erkek diğer adaylarla tanışarak, bilgi alışverişinde bulunmak için yeni sayfaya katılma isteği gönder. Katılım isteği için https://www.instagram.com/k.bulteni.is/?hl=tr

İŞKUR üzerinden başvuru yapmak isteyen adayların Karabağlar ilçesinde ikamet ediyor şartını yerine getirmesi ve ayrıca aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekiyor:

(BEDEN İŞÇİSİ) ÖZEL ŞARTLAR

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,
  3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
  4. Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış ve 40 yaşını bitirmemiş olmak,
  5. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
  6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,
  7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  8. En az ilköğretim, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,
  9. Karabağlar ilçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak,
  10. Adaylar bütün duyuruları ve sonuçları (kura sonuçlarını, mülakat sınavının yerini, tarihini, saatini ve mülakat sınav sonuçları ile gerekli görülebilecek diğer duyuruları) Karabağlar Belediyesi internet sayfası olan http://www.karabaglar.bel.tr/ adresinden takip edeceklerdir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.