Kamu Personeli İzinleri İçin Yeni Genelge Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi sonrası yeni genelge yayımladı ve personel izinleri hakkına değişiklik yapıldığını duyurdu.

Kamu Personeli İzinleri İçin Yeni Genelge Yayımlandı

Son dakika : Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 'nde düzenleme yapıldı.

Önceki gün kamu personellerinin izinleri ile ilgili remsi yazı yayımlanmış ve hamile,  engelli 60 yaşından büyük vatandaşların idari izinli sayılacağı bildirilmişti. Ancak bugün Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı ve bu kuralın sağlık personellerini kapsamayacağını söyledi. 

Dün yayımlanan ve tüm resmi kurumlara gönderilen söz konusu yazıda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle uyumlu olarak hamile, yasal süt izni kullananlar, engelli olarak istihdam edilenler, yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalığı olanlara dair düzenlemeler yer almaktaydı.

İşte o resmi yazı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yazıda bu kısımlar kaldırıldı ve şu ifadelere yer verildi: 

1- İkinci bir emre kadar yıllık izinlerin iptal edilmesi uygulamasına devam edilecektir.

2- Cumhurbaşkanlığının Genelgesine uygun olarak yurtdışından gelenlerin 14 gün boyunca evlerinde tecrit oldukları süre idari izin olarak kabul edilecektir.

3- Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin kronik hastaları kapsayan bölümü, Sağlık Bakanlığı özelinde kısmi olarak uygulanacaktır. Sadece kanser hastaları ve organ nakli olan sağlık personelinin idari izinli sayılıp sayılmayacağına kurum amirleri karar verecektir.

4- Bu yukarıda yer verilen 3 durum dışında Sağlık Bakanlığı personeline başkaca bir izin verilmeyecektir.

RESMİ YAZININ TAM METNİ

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 şehre gönderilen resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzer Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13 Mart 2020 tarihli Genelgesi uyarınca 13 Mart 2020 tarihli ve 910 sayılı genel yazımız ile bakanlığımız persopnelinin idari iznine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Bilhare genel yazımızın dağıtımına müteakip Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığ Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün yazıları ile mezkur salgunla etkin şekilde mücadele edebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı personeli hakkındaki uygulamanın Bakanlığımızca değerlendirilmesinin talimatlandırılmasına binaen; COVİD 19 salgını ile mücadelenin kesintisiz etkin ve yeterli sayıda personelle yürütülebilmesini teminen mezkur konuda yeniden düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmıştır. 

1 13 Mart 2020 tarihli yazı yürürlükten kaldırıldı ve Bakanlık makamından alınan 13 Mart 2020 tarihli 1917 sayılı Olur gereği, yasal mazeret izinleri hariç bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün persoenlin, ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durdurulmuştur.

2 Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13 Mart tarihli genelgesi uyarınca yurt dışında bulunan kamu görevlilerinin yurda döün tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmaları uygılamasına devam edilecektir. 

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA