Jandarma'ya Açıktan Memur Alımı Başvuruları Sürüyor - Başvuru Sayfası ve Kontenjan Dağılımı

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na açıktan devlet memuru alımı için 28 Aralık itibariyle başlayan başvuru işlemleri 15 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.

Jandarma'ya Açıktan Memur Alımı Başvuruları Sürüyor - Başvuru Sayfası ve Kontenjan Dağılımı

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sayfasından yayımlanan duyuruda, alım için başvuruların internet üzerinden alınacağına dikkat çekilirken, başvuru yapacak adayların kontenjan dağılımı, unvanlara göre belirlenen özel şartların yanı sıra başvuru genel şartlarını da dikkatlice incelemesi gerektiği belirtilmişti. Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar aşağıdaki gibi oldu: 

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (15 Ocak 2021)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

h. Başvuru kılavuzundaki Tablo-1'deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

ı. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde çalışıyor olmamak.

i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

j. 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020 KPSS) girmiş olmak ve Tablo- 1'deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az 60 puan almış olmak.

k. Avukat unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1'de belirtilen Avukatlık Ruhsatnamesine Sahip Olmak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, 15 Ocak 2021 saat 17.00'e kadar https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden e-Devlet şifreleriyle yapılabilecek. Başvuru yapacak adaylar, başvuru sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeye Jandarma Personel sayfasından erişim sağlayabilecek.

KONTENJAN DAĞILIMI VE DİĞER TÜM AYRINTILAR İÇİN TIKLA.pdf