Jandarma Memur Alımı Başvuruları Devam Ediyor - (En Az Ortaöğretim Şart) Başvuru Sayfası ve Koşulları

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na açıktan devlet memuru alımı için başvuru işlemleri devam ediyor.

Jandarma Memur Alımı Başvuruları Devam Ediyor - (En Az Ortaöğretim Şart) Başvuru Sayfası ve Koşulları

Jandarma Genel Komutanlığı'na; Veteriner, Avukat, Mühendis, İstatistikçi, Psikolog, Uzman, Tahmil Tahliye Memuru unvanlarında personel alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde ilan edilmiş, başvuru işlemleri 28 Aralık 2020 tarihi itibariyle başlamıştı. Jandarma Personel Temin sayfası üzerinden e-Devlet şifreleriyle alınan başvurular 15 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.

Jandarma askeri personel alımları, bekçi alımları, polis alımları ve diğer tüm iş haberleri için ücretsiz sayfaya katılım isteği gönder. TIKLA ve KATIL.

Başvuru sürecine dair yapılan resmi bilgilendirmede posta ya da şahsen başvuruların dikkate alınmayacağı vurgulanarak, "Başvurular 28 Aralık 2020 tarihinde başlayarak, 15 Ocak 2021 tarihinde saat:17.00'de sona erecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır" denilmişti.

JANDARMA MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI İLE KONTENJAN DAĞILIMI

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak.
c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (15 Ocak 2021)] itibariyle 18
yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.
ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından
emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
h. Başvuru kılavuzundaki Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin
tamamına sahip olmak.
ı. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi
görevlerde çalışıyor olmamak.
i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları
durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği
Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.
j. 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020 KPSS) girmiş olmak ve Tablo1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az 60 puan almış olmak.
k. Avukat unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1’de belirtilen Avukatlık Ruhsatnamesine
Sahip Olmak.