İhraç Edilen Memurun Geçmişe Dönük Ödemeleri Hakkında Karar Verildi

OHAL Komisyonu'nun iade ettiği öğretmenin geçmişe dönük mali hakları için açtığı davanın sonucu belli oldu. Mahkeme geçmişe dönük mali hakların faizi ile ödenmesine karar verdi.

İhraç Edilen Memurun Geçmişe Dönük Ödemeleri Hakkında Karar Verildi

İade edilen memura geriye dönük ödeme.

KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilen bir personelin OHAL Komisyonu 'na yaptığı başvuru kabul edidi ve bu memur görevine iade edildi. Görevine iade edilen öğretmen, ihraç edildiği sürelere tekabül eden hafta içi ek ders ücreti, öğretim yılına hazırlık ödeneği ve tarafına ödenen geçmiş dönemlere ait maaşların yasal faizinin ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin; haksız ve hukuka aykırı olduğu, mülkiyet hakkının ihlal edildiği ileri sürülerek itiraz etti. 

Van 1. İdare mahkemesi, 2019/3207 Esas No, 2020/244 Karar No ve 09.03.2020 tarihli kararında bu konuda emsal olacak bir karar verdi.

Verilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"Davacının görevine iade edilmesi nedeniyle görevden çıkarıldığı tarihten göreve başladığı tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakların (bordro düzenlenerek maaşların) ödendiği, ancak anaparaya bağlı ve bu paranın geç veyahut zamanında ödenmemesinden kaynaklanan yasal faizin ödenmediği görüldüğünden, davacıya her ay için ödenmesi gereken maaş ve alacaklar üzerinden yasal faizin hesaplanması suretiyle ödenmesi gerekirken, yasal faizin ödenmemesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır."

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA