Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne İlkokul ve Lise Mezunlarından 100 Kadrolu İşçisi Alımı Yapılacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne en az ilkokul mezunlarından kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağı duyuruldu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne İlkokul ve Lise Mezunlarından 100 Kadrolu İşçisi Alımı Yapılacak

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda, Temizlik ve hasta bakımı hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 100 kadrolu işçi alınacağı, ilgili alımın İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği kaydedildi. Başvuru yapacak adayların unvanlara göre belirlenen özel şartları da incelemesi gerektiğine vurgu yapılan ilanda genel şartlar aşağıdaki gibi oldu: 

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını doldurmuş olmak.
3) Son başvuru tarihi itibariyle başvuru yapılacak pozisyonlarda belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
Sayfa 2 / 5
5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak.
6) Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya
da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatta bulunmamak.
7) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir (engelliler hariç).
8) Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir.
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
11) Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.
12) İlan edilen pozisyonlara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde
sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
13) Müracaat tarihleri çakışan, birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe,
müracaatı kabul edilecektir.
14) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, alım sürecinin her aşamasında reddedilebilir. Yanlış, yanıltıcı veya
yalan beyanda bulunup yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven ataması yapılsa dahi atama işlemleri iptal
edilecektir. Yerleştirildiği açık iş pozisyonunun şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen
adaylar göreve başlatılmayacaktır.
15) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde
belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet
etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan
kalkar.
16) Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde
yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul
edilmez.
17) İstihdam edilecek işçilerden, temizlik görevlilerine asgari ücret, hasta ve yaşlı bakım elemanlarına brüt asgari ücretin %6
artırımlı oranında ücret ödenecektir.
18) Üniversitemiz web sayfasında yer alan sürekli işçi alım ilanına ilişkin sınav takvimindeki değişikliklerde dahil olmak üzere
tüm duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle adayların üniversitemiz web
sayfasında yapılacak duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.
19) Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.

BAŞVURU TARİHLERİ Başvuru Süresi: İlan şartlarını taşıyan adaylar, 17/08/2020-21/08/2020 tarihleri arasında başvurularını Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapabilirler.

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN,.pdf