Düzce Üniversitesi'ne İŞKUR Üzerinden En Az İlkokul Mezunu Kadrolu İşçi Alınacak

Düzce Üniversitesi'ne en az ilkokul mezunlarından kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. 

Düzce Üniversitesi'ne İŞKUR Üzerinden En Az İlkokul Mezunu Kadrolu İşçi Alınacak

YENİ İŞÇİ , MEMUR VE ASKERİ PERSONEL ALIMI DUYURULARI YAYIMLANDI. TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE KATIL.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sayfasından yapılan bilgilendirmede, Düzce Üniversitesi'ne kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağı belirtilirken, alımların temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve bakım onarım görevlisi unvanları için yapılacağı belirtildi. Duyuruda, "Düzce Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR internet sitesinden 09/03/2020 – 13/03/2020 tarihleri arasında online olarak veya Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak yapacaktır." denilirken, başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar aşağıdaki gibi oldu: 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak
ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
6. Göreve başlayacak personelin başvurduğu kadronun gerektirdiği görevleri yapmasına engel sağlık sorununun
olmaması (bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat
hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
7. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu
raporuylabelgelendirmek.
8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci
maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak.
9. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (Terhis, Muaf, Tecilli)


BAŞVURU SÜRECİNE DAİR DETAYLI BİLGİYE İSKUR RESMİ SAYFASI VE ALIM YAPACAK KURUMUN RESMİ SAYFASINDAN ERİŞİM SAĞLANABİLİR.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA