Darphane'ye İŞKUR Üzerinden Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alınacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne en az ortaöğretim mezunlarından kadrolu koruma ve güvenlik görevlisi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden devam ediyor.

Darphane'ye İŞKUR Üzerinden Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alınacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne kadrolu koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapıalcak. 

YENİ MEMUR ALIMI DUYURULARI ART ARDA GELDİ! POLİS ALIMI, BEKÇİ ALIMI, MEMUR ALIMI, ÖZEL SEKTÖR İŞ HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi duyuruda,;ortaöğretim, önlisans ya da lisans mezunlarından koruma ve güvenlik görevlisi alınacağı belirtilmiş, başvuru yapacak adayların boy-kilo vb. şartların yanı sıra başvuru genel ve özel şartlarını da dikkatle incelemesi gerektiği kaydedildi. Resmi duyuruda başvuru genel şartları aşağıdaki gibi oldu: 

1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4. Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış veya muaf olmak),
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa bile;
a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile
uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

Başvurular İŞKUR online resmi sayfasından yapılacak. Başvuru özel şartları ve diğer detaylara İŞKUR üzerinden erişim sağlanabilecek.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA