Artvin Çoruh Üniversitesi'ne Büro Memuru Alımı Yapılacak

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünün büro personeli alımı için yayımladığı ilana başvuru işlemleri devam ediyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi'ne Büro Memuru Alımı Yapılacak

Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan resmi dyuuruda; İktisat, İşletme veya Muhasebe Lisans programlarının herhangi birinden mezun, 2018 veya 2019 KPSS Lisans Sınavından 70 ve üzeri P3 puanı almış, MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip büro personeli alınacağı bildirilmiş, başvuruların şahsen 25 Şubat 2020 tarihine kadar süreceği kaydedilmişti.

Sadece İş haberlerinin yer alacağı (Bekçi, Uzman Çavuş, Polis, Subay Alımları, Özel Sektör iş fırsatları) yeni sayfaya katılım isteği göndermek için TIKLA.

Buna göre başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar aşağıdaki gibi oldu: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2 - Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3 - Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5 - Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
6 - Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

E) Başvuran adaylarda 2018/2019 KPSS Lisans sınavından 70 ve üzeri P3 puanı alanlar değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru sürecine dair detaylı bilgilendirmeye üniversitenin resmi sayfasından erişilebilecek.