AGÜ'ye İŞKUR Üzerinden Kadrolu Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi Alınacak! Başvuru Genel Şartları Açıklandı

AGÜ'ye en az ilkokul ve dengi okullardan mezun KPSS şartı aranmaksızın İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Başvuru işlemleri 14 Şubat 2020 tarihi itibariyle son bulacak.

AGÜ'ye İŞKUR Üzerinden Kadrolu Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi Alınacak! Başvuru Genel Şartları Açıklandı

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü'ne İŞKUR üzerinden kadrolu temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacka. AGÜ Kadrolu işçi alımı için başvurular 14 Şubat 2020 tarihine kadar devam edilecek.

Sadece İş haberlerinin yer alacağı (Bekçi, Uzman Çavuş, Polis, Subay Alımları, Özel Sektör iş fırsatları) yeni sayfaya katılım isteği göndermek için TIKLA.

Konuya dair yapılan resmi bilgilendirmede, "Üniversitemize bağlı Birimlerde “Sürekli İşçi” kadrosunda çalıştırılmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile 7 (yedi) Temizlik Görevlisi ve 3 (üç) Güvenlik Görevlisi alınacaktır. Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar, 10/02/2020-14/02/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen başvuru yapabilir." ifadelerine yer verilirken başvuru yapacak adaylaarda aranacak genel ve özel şartlar aşağıdaki gibi oldu: 

 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin
Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 18 yaşını tamamlamış olmak,
 Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 Güvenlik Görevlisi iş koluna başvuracaklar için ise bu şartlar yanında ayrıca; 26/09/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş
veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
• Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak.
• Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu
veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş
suçlarından mahkûm olmamak.
• Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı
hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
 • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
-Özel Şartlar-
 Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞ-KUR) ilan edilen işgücü taleplerinde yayımlanan son
başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmaları ve istenilen belgelere
sahip olmaları gerekmektedir.
 Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak.
 Talepler Kayseri iline bağlı “Kocasinan”, “Melikgazi” ve “Talas” ilçeleri düzeyinde
karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle anılan ilçelerde ikamet edenlerin başvuruları kabul
edilecektir.
 Adayların vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenine engel durumu olmamak.
 Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin
her aşamasında Üniversitemizce sonlandırılabilecektir.
 Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA