Başvurular Bugün Başladı: Devlete KPSS'siz ve 60 KPSS ile Personel Alımı

KPSS puan şartı aranmadan ve en az 60 KPSS puanı ile kamuya personel, işçi ve memur alımı yapılacağı açıklandı. TÜİK, DSİ, Çaykur, Kıyı Emniyeti, Mamak Belediyesi, Nevşehir Belediyesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesine yapılan personel alımlarına başvurular bugün başladı.

Başvurular Bugün Başladı: Devlete KPSS'siz ve 60 KPSS ile Personel Alımı

Kamuya personel alımı bugün başladı. 

Kamu kurumlarına çok sayıda personel alımı bugün başladı. Kadrolu ve sözleşmeli olarak yapılmakta olan kamu personeli ve kadrolu kamu işçisi alımlarının bazılarında adaylardan KPSS 60 ve 70 puan şartı istenirken bazı ilanlarda KPSS puan şartı aranmadığına yer verildi. 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kamuya yapılan personel, memur ve işçi alımlarına müracaat edeceklerin aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi’nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İLANLAR

Başvurusu bugün başlayan kamu ilanlarının detayları şu şekilde:

Kıyı Emniyeti 60 KPSS ile Büro Memuru ve Personel Alımı Başvurusu Başladı İlan detayları için TIKLAYIN

TÜİK, 16 Şehre KPSS Şartsız Kadrolu İşçi Alımı Yapıyor İlan detayları için TIKLAYIN

Çaykur ve DSİ'ye KPSS'siz Personel Alımı: Başvuru İŞKUR'da Başladı İlan detayları için TIKLAYIN

Mamak Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvurusu Başladı İlan detayları için TIKLAYIN

Nevşehir Belediyesi Memur Alımı Başvurusu Başladı İlan detayları için TIKLAYIN

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvurusu Başladı İlan detayları için TIKLAYIN

Bilgi alış verişi için TIKLAYIN