Kıyı Emniyeti 60 KPSS ile Büro Memuru ve Personel Alımı Başvurusu Başladı

Kıyı Emniyeti bünyesine kamu işçisi alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 60 KPSS puanı ile kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İşte ilan detayları.

Kıyı Emniyeti 60 KPSS ile Büro Memuru ve Personel Alımı Başvurusu Başladı

Kıyı Emniyeti bünyesine kamu işçisi alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 60 KPSS puanı ile kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İşte ilan detayları.

30 Kasım 2020 Pazartesi 08:11
Kıyı Emniyeti 60 KPSS ile Büro Memuru ve Personel Alımı Başvurusu Başladı

Kıyı Emniyeti kamu personeli alacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından bugün bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Deniz Trafik Operatörü, Kılavuz Kaptan, 2.Kaptan, 2. Mühendis, Büro Personeli ve gemci alımı yapılacağına yer verildi. Kıyı emniyeti bünyesine yapılan personel alımında başvuru bilgileri yazımızda.

Deniz Trafik Operatörü

• Türk vatandaşı olmak,

• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

• 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya
da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,

• Düzgün ve akıcı konuştuğunu hastaneden alınmış belge ile ispatlamak

• Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmuş olmak.

• Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine sahip olmak ve anılan belge ile en az bir yıl kaptanlık
yaptığını deniz hizmet belgesi ile belgelemek

• Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; İngilizce dil bilgisine yönelik
ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan
almak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen yabancı dil belgesine sahip olmak ya da
GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya kılavuz kaptan
yeterliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak.

• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

• Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.

• Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri
Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre ilgili düzenlemeler
kapsamında İdarece belirlenecek görevbaşı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi
trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş
Kanunu uyarınca fesholunur

• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak
yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca
uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki
uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde
hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İstanbul ve Çanakkale’de istihdam edilecektir.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup,
ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş
sayılır. 

Kılavuz Kaptan

• Türk vatandaşı olmak,
• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
• 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya
da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,

• Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmuş olmak.

• Düzgün ve akıcı konuştuğunu hastaneden alınmış belge ile ispatlamak
• Geçerliliği devam eden en az uzakyol 1 inci zabit yeterliliğine sahip olmak.
• Uzakyol 1 inci zabit veya üst yeterlilikte en az bir yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak.
• Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; İngilizce dil bilgisine yönelik
ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan
almak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen yabancı dil belgesine sahip olmak ya da
GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya kılavuz kaptan
yeterliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak.
• Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun
olmak
• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
• Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.
•Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri
Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre ilgili düzenlemeler
kapsamında İdarece belirlenecek görevbaşı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi
trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş
Kanunu uyarınca fesholunur.
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak
yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca
uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki
uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde
hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar Mersin ve İzmit’de istihdam edilecektir.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup,
ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş
sayılır

2.Kaptan

• En az Uzakyol 1.Zabiti yeterliliğine sahip olmak.
• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.)
ve belgelere sahip olmak.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış
olmak.
• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat,
prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul
etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı
bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş
sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup,
ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır. 

2. Mühendis

• En az Uzakyol 2.Mühendis yeterliliğine sahip olmak.
• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcwvb)
ve belgelere sahip olmak.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış
olmak.
• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat,
prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul
etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı
bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş
sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup,
ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır. 

Büro Personeli

• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.
• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• Ms Office programlarını bilmek.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış
olmak.
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak
yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca
uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları
hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi
içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş
sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup,
ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır. 

Gemci

• Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak.
• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.)
ve belgelere sahip olmak.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış
olmak.
• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat,
prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul
etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı
bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş
sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup,
ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır. 

BAŞVURU İŞKUR'DAN BAŞLADI

İlana başvurular esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden başladı. Başvuru yapacakların İŞKUR e sube giriş sayfasına gitmesi ve iş ilanları kısmına tıkladıktan sonra İŞYERİ TÜRÜ yazan yerde KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklaması gerekiyor.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Berivan 2020-11-30 21:04:36

Mezunum iş arıyorum , çok ihtiyacım var