Son Dakika: Taşeronda Önemli Düzenleme Meclise Geldi 2020

Son dakika haberi: Taşerondaa önemli kanun teklifi TBMM'ye geldi. Meclise gelen teklifte mağduriyetlerin giderilmesi ön görüldü.

Son Dakika: Taşeronda Önemli Düzenleme Meclise Geldi 2020

Taşeronda kanun teklifi Meclise geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TBMM'ye bir kanun teklifi verdi. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 'na bugün gelen kanun teklifinde taşeronda önemli düzenleme yapılması talep edildi. Meclise gelen 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde özet şu şekilde verildi:

"Teklif ile, kamu kurum ve kuruluşları, kamu idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel bütçeli idareler ile kanunla kurulmuş birlik ve kooperatiflerde en az altı ay çalıştırılan taşeron işçilerin belirli koşulları sağlamaları kaydıyla sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmeleri öngörülmektedir."

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ VE METNİ

Söz konusu kanun teklifinin gerekçesi şu şekilde verildi:

Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile taşeron işçilere yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile binlerce taşeron işçinin sürekli işçi kadrolarına geçirildiği açıklanmıştır. Ancak yapılan düzenleme taşeron işçilerin tamamını kapsamamıştır. Kapsama alınmayan taşeronların başında pandemide insan üstü çaba harcayan sağlık kurum ve kuruluşlarında MR, tomografi gibi görüntüleme hizmetlerinde çalışan radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri ile radyoloji sekretgerleri gelmektedir. 

Tüm şartları taşıdıkları halde ihalelerin yaklaşık maliyeti içinde personel gideri yüzde 70'in altında olduğu gerekçesiyle birçok bakanlık ve k7urumda çalışan taşeron işçielre de kadro veirlmemiştir. MR, tomografi gibi görüntüleme hizmetlerinde çalışan radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri ile radyoloji sekreterleri de bu kapsamda kadroya sokulmamıştır. 

Sadece teknisyen ve teknikerler değil, bilgi işlemci, laborant, kjimyager, kiralık araç şoförü, joker işçi gibi binlerce taşeron işçisi kadro alamadığından büyük mağduriyet yaşamıştır. İhalede personel çalıştırmanın yanı sıra malzeme cihaz yazılım ve benzeri işlerde olması bu çalışanların taşeron işçisi olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. 

Vermiş olduğumuz kanun teklifi ile ; en az altı ay taşeron işçisi olarak çalıştığı halde sürekli işçi kadrolarına alınmayan yüzde 70 mağdurları ile KİT'ler , özel bütçeli kamu kuruluşları ve kanunla kurulmuş birlik ve kooperatiflerde çalıştırılan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarında istihdamı öngörülmektedir. 

Siz de aşağıdaki yorum kısmından taşeronda yaşadığınız sorunları yazarak sesinizi duyurabilirsiniz.