Sahil Güvenlik KPSS'siz ve 60 KPSS ile Astsubay Alımı (Kadın-Erkek)

Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS'siz ve 60 KPSS şartı ile kadın-erkek astsubay alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başladı. İşte astsubay alımı başvuru detayları.

Sahil Güvenlik KPSS'siz ve 60 KPSS ile Astsubay Alımı (Kadın-Erkek)

Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS'siz ve 60 KPSS şartı ile kadın-erkek astsubay alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başladı. İşte astsubay alımı başvuru detayları.

25 Şubat 2019 Pazartesi 08:42
Sahil Güvenlik KPSS'siz ve 60 KPSS ile Astsubay Alımı (Kadın-Erkek)

Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı başvuru ekranı açıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan ve ilk olarak kamubulteni.com 'da yer alan Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımının başvuru detayları ve başvuru sayfası bugün duyuruldu. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

 • Başvuru kılavuzunda belirtilen sağlık şartları taşımak,

 • Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

 • Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak; Sivil Okullardan çıkarılmamış olmak,

 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

 • Erkek adaylar için boy en az 1,67 m olmalıdır.

 • Kadın adaylar için boy en az 1,62 m olmalıdır.

 • Erkek adaylar için VKİ bilgisi 17 değerinden büyük, 27,49 değerinden küçük olmalıdır.

 • Kadın adaylar için VKİ bilgisi 17 değerinden büyük, 27,49 değerinden küçük olmalıdır.

 • Önlisans mezunu adaylarda doğum tarihi düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 01.01.1992 ve sonrası olmalıdır.

 • Adayların doğum tarihi düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 01.01.1992 ve sonrası olmalıdır.

 • SAHİL GÜVENLİK (GÜVERTE)
  1. Bu tercih sadece Erkek adaylara açıktır.
  2. Bu tercih için en az Önlisans mezunu olup, aşağıdaki bölümlerin en az 1'inden mezun olmuş olmanız ya da varsa istenilen sertifikalardan en az 1'ine sahip olmanız gerekmektedir;
    
   Bölüm Adı
   1-) DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME (Önlisans 2 Yıllık)
   2-) GÜVERTE (Önlisans 2 Yıllık)
 1. SAHİL GÜVENLİK (MAKİNE)
  1. Bu tercih sadece Erkek adaylara açıktır.
  2. Bu tercih için en az Önlisans mezunu olup, aşağıdaki bölümlerin en az 1'inden mezun olmuş olmanız ya da varsa istenilen sertifikalardan en az 1'ine sahip olmanız gerekmektedir;
    
   Bölüm Adı
   1-) GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME (Önlisans 2 Yıllık)
 2. SAHİL GÜVENLİK UÇAK BAKIM
  1. Bu tercih sadece Erkek adaylara açıktır.
  2. Bu tercih için aşağıdaki şartlarda KPSS bilgisi aranmaktadır;
    
   Sınav Adı Puan Türü Min.Puan
   2018-KPSS Önlisans Sonuçları KPSS93 60
  3. Bu tercih için en az Önlisans mezunu olup, aşağıdaki bölümlerin en az 1'inden mezun olmuş olmanız ya da varsa istenilen sertifikalardan en az 1'ine sahip olmanız gerekmektedir;
    
   Bölüm Adı
   1-) UÇAK GÖVDE-MOTOR (Önlisans 2 Yıllık)
   2-) UÇAK GÖVDESİ (Önlisans 2 Yıllık)
   3-) UÇAK MOTORU (Önlisans 2 Yıllık)
   4-) UÇAK TEKNOLOJİSİ (Önlisans 2 Yıllık)
 3. SAHİL GÜVENLİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
  1. Bu tercih sadece Erkek adaylara açıktır.
  2. Bu tercih için aşağıdaki şartlarda KPSS bilgisi aranmaktadır;
    
   Sınav Adı Puan Türü Min.Puan
   2018-KPSS Önlisans Sonuçları KPSS93 60
  3. Bu tercih için en az Önlisans mezunu olup, aşağıdaki bölümlerin en az 1'inden mezun olmuş olmanız ya da varsa istenilen sertifikalardan en az 1'ine sahip olmanız gerekmektedir;
    
   Bölüm Adı
   1-) BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (Önlisans 2 Yıllık)
   2-) BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ VE PROGRAMLAMA (Önlisans 2 Yıllık)
   3-) BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ (Önlisans 2 Yıllık)
   4-) BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Önlisans 2 Yıllık)
   5-) BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA (Önlisans 2 Yıllık)
 4. SAHİL GÜVENLİK İDARİ (BÜRO) (E)
  1. Bu tercih sadece Erkek adaylara açıktır.
  2. Bu tercih için aşağıdaki şartlarda KPSS bilgisi aranmaktadır;
    
   Sınav Adı Puan Türü Min.Puan
   2018-KPSS Önlisans Sonuçları KPSS93 60
  3. Bu tercih için en az Önlisans mezunu olup, aşağıdaki bölümlerin en az 1'inden mezun olmuş olmanız ya da varsa istenilen sertifikalardan en az 1'ine sahip olmanız gerekmektedir;
    
   Bölüm Adı
   1-) BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK (Önlisans 2 Yıllık)
   2-) BÜRO YÖNETİMİ (Önlisans 2 Yıllık)
   3-) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK (Önlisans 2 Yıllık)
   4-) BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (BK.362) (Önlisans 2 Yıllık)
   5-) HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ (Önlisans 2 Yıllık)
   6-) BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (Önlisans 2 Yıllık)
 5. SAHİL GÜVENLİK İDARİ (BÜRO) (K)
  1. Bu tercih sadece Kadın adaylara açıktır.
  2. Bu tercih için aşağıdaki şartlarda KPSS bilgisi aranmaktadır;
    
   Sınav Adı Puan Türü Min.Puan
   2018-KPSS Önlisans Sonuçları KPSS93 60
  3. Bu tercih için en az Önlisans mezunu olup, aşağıdaki bölümlerin en az 1'inden mezun olmuş olmanız ya da varsa istenilen sertifikalardan en az 1'ine sahip olmanız gerekmektedir;
    
   Bölüm Adı
   1-) BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK (Önlisans 2 Yıllık)
   2-) BÜRO YÖNETİMİ (Önlisans 2 Yıllık)
   3-) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK (Önlisans 2 Yıllık)
   4-) BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (BK.362) (Önlisans 2 Yıllık)
   5-) HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ (Önlisans 2 Yıllık)
   6-) BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (Önlisans 2 Yıllık)
 6. SAHİL GÜVENLİK İDARİ (ADALET) (E)
  1. Bu tercih sadece Erkek adaylara açıktır.
  2. Bu tercih için aşağıdaki şartlarda KPSS bilgisi aranmaktadır;
    
   Sınav Adı Puan Türü Min.Puan
   2018-KPSS Önlisans Sonuçları KPSS93 60
  3. Bu tercih için en az Önlisans mezunu olup, aşağıdaki bölümlerin en az 1'inden mezun olmuş olmanız ya da varsa istenilen sertifikalardan en az 1'ine sahip olmanız gerekmektedir;
    
   Bölüm Adı
   1-) ADALET (Önlisans 2 Yıllık)
 7. SAHİL GÜVENLİK İDARİ (ADALET) (K)
  1. Bu tercih sadece Kadın adaylara açıktır.
  2. Bu tercih için aşağıdaki şartlarda KPSS bilgisi aranmaktadır;
    
   Sınav Adı Puan Türü Min.Puan
   2018-KPSS Önlisans Sonuçları KPSS93 60
  3. Bu tercih için en az Önlisans mezunu olup, aşağıdaki bölümlerin en az 1'inden mezun olmuş olmanız ya da varsa istenilen sertifikalardan en az 1'ine sahip olmanız gerekmektedir;
    
   Bölüm Adı
   1-) ADALET (Önlisans 2 Yıllık)
 8. SAHİL GÜVENLİK İKMAL (E)
  1. Bu tercih sadece Erkek adaylara açıktır.
  2. Bu tercih için aşağıdaki şartlarda KPSS bilgisi aranmaktadır;
    
   Sınav Adı Puan Türü Min.Puan
   2018-KPSS Önlisans Sonuçları KPSS93 60
  3. Bu tercih için en az Önlisans mezunu olup, aşağıdaki bölümlerin en az 1'inden mezun olmuş olmanız ya da varsa istenilen sertifikalardan en az 1'ine sahip olmanız gerekmektedir;
    
   Bölüm Adı
   1-) LOJİSTİK (Önlisans 2 Yıllık)
   2-) LOJİSTİK YÖNETİMİ (Önlisans 2 Yıllık)
   3-) MALİYE (Önlisans 2 Yıllık)
 9. SAHİL GÜVENLİK İKMAL (K)
  1. Bu tercih sadece Kadın adaylara açıktır.
  2. Bu tercih için aşağıdaki şartlarda KPSS bilgisi aranmaktadır;
    
   Sınav Adı Puan Türü Min.Puan
   2018-KPSS Önlisans Sonuçları KPSS93 60
  3. Bu tercih için en az Önlisans mezunu olup, aşağıdaki bölümlerin en az 1'inden mezun olmuş olmanız ya da varsa istenilen sertifikalardan en az 1'ine sahip olmanız gerekmektedir;
    
   Bölüm Adı
   1-) LOJİSTİK (Önlisans 2 Yıllık)
   2-) LOJİSTİK YÖNETİMİ (Önlisans 2 Yıllık)
   3-) MALİYE (Önlisans 2 Yıllık)

KPSS 'SİZ VE 60 KPSS İLE

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine KPSS 'siz ve 60 KPSS ile astsubay alımı yapılacak. Kadın-erkek adaylar arasından yapılan astsubay alımında başvuru ekranı şu şekilde;

Başvuru sayfası için TIKLAYIN

Jandarma astsubay alımı başvuru ekranı için TIKLAYIN

TÜM KAMU İLANLARINDAN, MEMUR ALIMLARINDAN, JÖH PÖH ALIMLARINDAN, UZMAN ERBAŞ VE KOMANDO ALIMLARINDAN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN

Son Güncelleme: 25.02.2019 08:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Dilek mentes 2019-02-25 10:01:53

Kpsssiz olan basliga istinaden , alimlarda oyle bisi yok . Insanlari kandirmayin.

Avatar
Mehmet Özer Asker 2019-02-25 10:39:32

Uygulamada tiklayiniz yazisini tikliyorum hicbisey acilmiyor.Tarayicidan açıyorum baglantiniz guvenli degil hatasi aliyorum.alttakindede sayfa goruntulenemiyor hatasi aliyorum.

Avatar
Gamze 2019-02-25 11:04:27

Üniv lisans son sınıf öğrencileri başvuru yapamıyorlar mi önlisans kpss 72.... ve üzeri aldim

Avatar
Mustafa Kizir 2019-02-25 11:40:33

Makine teknikeriyim basvuru dikkate alinirmi ucak bolumune basvursam bilen varsa cevap atarmisiniz lutfen.

Avatar
Arf 2019-02-25 12:11:28

Fasa fiso basliga bak istenenlere bak

Avatar
Mühendis 2019-02-25 13:10:35

Her şart fazlası ile uyuyor ama boya gelince eleniliyor. Vki düşürmek yerine boy sınırını azaltmak dha mantıklı değil mi?

Avatar
Zeynep Arasan 2019-02-25 13:11:09

Bir türlü başvuru yapamıyorum yardimci olurmusunuz neden linke basamiyorum

Avatar
Mehmet guldu 2019-02-25 13:23:49

Lise mezunu yokmu yaa