Memur Alımlarında Güvenlik ve Arşiv Soruşturması Teklifi 

Devlet memurluğuna girişte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor...

Memur Alımlarında Güvenlik ve Arşiv Soruşturması Teklifi 

TBMM'de Görüşülüyor Memur alımlarında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu teklifi geçtiğimiz aylarda TBMM'de ilgili komisyonda görüşülmüş, Genel kurula gönderilmişti. Genel Kurula gelen teklifin görüşmelerine başlandı. 

TEKLİF NELERİ KAPSIYOR?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi ile:
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının uygulanması esnasında kullanılacak verilerin
belirlenmesi,
- İlk defa veya yeniden kamu görevine atanacaklar hakkında arşiv araştırması uygulanması,
- Gizlilik dereceli birimler, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet,
sahil güvenlik, istihbarat teşkilatlarında görev yapacak kamu personeline, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel ile üst düzey kamu yöneticilerine yönelik olarak güvenlik soruşturması ve
arşiv araştırmasının birlikte uygulanması,
- Arşiv araştırması uygulamasında ilgili kişinin adli sicil kaydının aranıp aranmadığının, kişiye
yönelik tahditlerin, kesinleşmiş mahkeme kararlarının ve kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış
kovuşturma, soruşturma süreçleri ile kişi hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş
memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının incelenmesi,
- Güvenlik soruşturması uygulamasında; arşiv araştırmasındaki bilgilere ek olarak kolluk
kuvvetlerinde ve istihbarat birimlerinde bulunan verilerin incelenmesi, yabancı devlet kurumları
ve yabancılarla ilişkilerinin incelenmesi, terör örgütleri ve suç örgütleri ile eylem birliği, irtibat ve
iltisakının incelenmesi,
- Güvenlik soruşturması uygulamasına görevin önemine göre ilgili kişinin yanı sıra kan ve sıhri
hısımlarının da dahil edilmesi,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını uygulayacak birimlerin Milli İstihbarat Teşkilatı,
Emniyet Genel Müdürlüğü ve mülki idare amirlikleri olarak belirlenmesi,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen kişisel bilgilerin basın ve yayın
kuruluşları veya diğer iletişim kanalları ile paylaşılmamasına yönelik tedbirlerin alınması,
- Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi amacıyla üç kişiden az olmamak şartıyla değerlendirme
komisyonu kurulması

- Mahkemeler tarafından istem olduğunda elde edilen bilgilerin Değerlendirme Komisyonundan
alınması,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapan birimlerin kişisel verilerin korunmasına
yönelik tedbirleri alması,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu elde edilen bilgi ve verilerin her durumda 2
yılın sonunda silinmesi,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını uygulayan ya da değerlendirenler tarafından kişisel
verilerle ilgili suç işlenmesi halinde uygulanacak cezai yaptırımların belirlenmesi,
öngörülmektedir.