Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı (Lise, Önlisans ve Lisans - KPSS 50-60 Puan Şartları)

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına itfaiye eri ve zabıta memuru alımı duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. KPSS 50-60 puan şartlarıyla yayımlanan ilanda, başvuru yapacak adayların unvanlara göre belirlenen özel şartların yanı sıra genel şartları da yerine getirmesi gerekiyor.

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı (Lise, Önlisans ve Lisans - KPSS 50-60 Puan Şartları)

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne 171 memur alımı yapılacak. Belediye Başkanlığı'nca yayımlanan ve Resmi Gazete'de de yer alan duyurya göre  İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans programlarından mezun en az C sınıfı sürücü belgesine sahip 25, Herhangi bir önlisans programlarından mezun C sınıfı sürücü belgesine sahip 25, lise ve dengi okullardan mezun C sınıfı sürücü belgesine sahip 51 itfaiye eri alımı yapılacak. Lisans düzeyinden İİBF veya halkla ilşkiler bölümlerinden mezun en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 40 zabıta memuru , "Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi veya Yerel Yönetimler bölümlerinin birinden mezun olmak, YDS sınavından en az C seviyesinde puan almış olmak. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak." şartını yerine getiren 8 zabıta memuru, "Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Adalet Meslek Eğitimi, Adalet veya Adalet Meslek Yüksek Okulu, Çevre Temizliği ve Denetimi, Güvenlik, Güvenlik Bilimleri, Güvenlik ve Koruma, Özel Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenlik ve Asayişinin Sağlanması, Halkla İlişkiler önlisans programlarından birinden mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak." şartını yerine getiren 22 zabıta memuru alım kontenjanı da ilgili ilan içerisinde yer aldı. Başvuru yapacak adayların KPSS ile ilgili şartları da dikkatle incelemesi gerekli. Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ise şu şekilde sıralandı: 

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk Vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
• İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla
öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak,
• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A
maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi
için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az
1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile
kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
yapılacaktır.
• Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
• İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi
olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,

KONTENJAN DAĞILIMI

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Muğla Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvuru sürecine ilişkin yapılan resmi bilgilendirmede, "Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; • 24.05.2021 tarihinden 27.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No: 3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır" denildi. Ayrıntılı bilgilendirme için TIKLAYIN.pdf