Türk Sağlık SEN, Sözleşmeli Çalışanların Derece Artışı İçin Sağlık Bakanlığı'na Başvuruda Bulundu

Türk Sağlık SEN, kadroya geçen sözleşmeli sağlık çalışanları için ilave derece talebiyle Sağlık Bakanlığı'na başvurdu. Eşit hizmet hakkı ve 2016'daki uygulamaya atıfta bulunuldu.

Türk Sağlık SEN, Sözleşmeli Çalışanların Derece Artışı İçin Sağlık Bakanlığı'na Başvuruda Bulundu

Sağlık sektöründeki sendika lideri Türk Sağlık SEN, sözleşmeli olarak çalışan ve kadroya geçen personelin ek derece alması talebiyle Sağlık Bakanlığı'na müracaat etti. Başvuruda, 2016 yılında kadrolu pozisyonda bulunan çalışanlara ek bir derece tanındığı vurgulandı.

Sözleşmeli personelin, meslektaşlarıyla eşit derecede hizmet sunma hakkına sahip olması amacıyla, 26.01.2023 tarihinde 32085 sayıyla Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye yapılan değişiklik ışığında, kadroya atanan çalışanlara ilave bir derece verilmesi konusunda düzenleme yapılması gerektiği belirtildi."