Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Oransal ödeme devreye girdi: Hemen siz de hesaplayın

Kısmi süreli olarak çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir karar alındı. Yargıtay, işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşmenin...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Oransal ödeme devreye girdi: Hemen siz de hesaplayın

Çalışanların 7 günlük zaman diliminde kesintisiz 24 saat dinlenme hakkı bulunuyor. Ancak kısmi süreli çalışanların hafta tatili hakkı konusunda net bir düzenleme yoktu. Bu durum, kısmi süreli çalışanların hafta tatiline hak kazanıp kazanmayacakları konusunu tartışma konusu haline getirmişti.

YARGITAY NE DİYOR?

Yargıtay'ın 23.12.2020 tarihli kararı ile bu belirsizlik sona erdi. Kararda, işçinin haftanın yedi günü kısmi süreli çalıştığı bir iş ilişkisinde hafta tatili ücreti ödenmesi gerektiğine hükmedildi. Bu karar, kısmi süreli çalışanların da hafta tatiline hak kazandığını ve bu hafta tatilinde çalışmasına karşılık hafta tatilinde çalışma ücreti ödenmesi gerektiğini vurguladı.

İş Kanunu'na göre; kısmi süreli çalışanın ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir. Bu tür ücret ve haklar tam süreli çalışana ödenen miktar üzerinden orantılı olarak hesaplanacaktır. Kısmi süreli çalışan o ücretin tamamını isteyemeyecektir.

Kısmi süreli çalışanların yıllık izin hakları da bulunmaktadır. Yıllık ücretli izin yönetmeliğine göre, kısmi süreli çalışanlar, yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanırlar. İşçinin bir yıllık çalışma süresini doldurup doldurmadığı, fiilen çalıştığı sürelere göre değil, işe başladığı tarihten itibaren bir yılın geçip geçmediğine göre belirlenecektir.

Kısmi süreli çalışanlar ayrıca kıdem tazminatına da hak kazanabilecektir. Eğer kısmi süreli çalışanın sözleşmesi, işveren tarafından ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranışlar dışında bir nedenle feshedildiyse ya da çalışan iş sözleşmesini haklı bir nedenle feshettiyse, kısmi süreli çalışan olsa da kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Kıdem tazminatının belirlenmesinde, işçinin fiilen çalıştığı sürelerin birleştirilmesi yerine, sözleşmenin devam ettiği süreye bakılmalıdır. Ancak burada çalışanın kıdem tazminatına esas ücret, ortalama günlük kazancı üzerinden hesaplanacaktır. Bu durum, tam süreli çalışanla kısmi süreli çalışan arasında adaleti de sağlamış olacaktır.

Sonuç olarak, Yargıtay'ın aldığı bu karar, kısmi süreli çalışanların hafta tatili ve diğer hakları konusundaki belirsizlikleri sona erdirmiştir. Kısmi süreli çalışanlar, artık tam süreli çalışanlar gibi hafta tatili, yıllık izin ve kıdem tazminatı haklarından yararlanabileceklerdir. Bu karar, kısmi süreli çalışanların haklarının korunmasında önemli bir adım olarak görülmektedir.