TSK 2021 Yılı Subay Adayı Alımı Başvuruları 14 Şubat'ta Sona Erecek

Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri 2021 yılı Dış Kaynaktan Hukuk sınıfı muvazzaf subay adayı alımı için başvuru işlemleri 14 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

TSK 2021 Yılı Subay Adayı Alımı Başvuruları 14 Şubat'ta Sona Erecek

MSB Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın sayfasından yayımlanan resmi duyuruda TSK'nın 2021 yılı Dış Kaynaktan Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay adayı alımı kapsamında ön başvuruların 14 Şubat 2021 tarihine kadar Personel Temin Dairesi resmi sayfasından alınacağı vurgulanırken, başvuru sürecine dair, "Dış Kaynaktan başvuru yapacak Adaylar ön başvurularını 14 Şubat 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." uyarısı yapıldı.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Genel Başvuru Şartları:
(a) Türk vatandaşı olmak,
(b) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(c) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet,
irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık,
yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak,
fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile
kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir
veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan
birisinden mahkum olmamak ya da soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak,
(ç) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da
terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisaklı bulunmamak,
(d) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,
bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(e) Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak,
(f) Subay naspedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ndaki şartları taşımak,
(g) Dış kaynaktan başvuran adaylar için Tablo-1’de yer alan branşlarda Fiziki
Yeterlilik Testinde (FYT) başarılı olmak,
(ğ) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.
(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:
(a) Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu
tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olmak,
(b) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı
mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

(3) Yaş ile İlgili Şartlar (Sadece dış kaynaktan başvuracak erkek ve kadın adaylar
için):
01 Ocak 2021 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1994 ve
daha sonraki tarih doğumlular),
(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak
(01 Ocak 1989 ve daha sonraki tarih doğumlular),
(4) Rütbe ile İlgili Şartlar (Sadece iç kaynaktan başvuracak muvazzaf ve sözleşmeli
subaylar için):
Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı rütbelerinden birinde olmak

Adaylar , başvuru kılavuzu ve diğer ayrıntılara MSB Personel Genel Müdürlüğü'nden erişim sağlayabilecekler.

KILAVUZ VE DİĞER AYRINTILAR İÇİN TIKLA.pdf