TBMM'de 'Adalet Bakanlığı Personeli' Çıkışı: İKM, Mübaşir, Zabıt Katipleri O Müjdeyi Bekliyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk , TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken, partisi adına söz aldı.

TBMM'de 'Adalet Bakanlığı Personeli' Çıkışı: İKM, Mübaşir, Zabıt Katipleri O Müjdeyi Bekliyor

Burada Adalet Bakanlığı personelinin sorunlarına dikkat çeken Öztürk, bu personelin sorunlarının ivedilikle giderilmesi, Adalet Bakanlığı personeline 3600 ek göstergeyle ilgili verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Maaşlarda 300 TL İyileştirme Olacak

Öztürk, Türkiye'de 5 bin mübaşir olduğunu, bu mübaşirlerin GİH sınıfına alınmaları halinde maaşlarına 300 TL'lik bir yansıma olacağını söyledi.

3600 Ek Gösterge Gündeme Alınmalı

Bunun büyük bir yük getirmeyeceğini söyleyen Öztürk, Mübaşirlerin GİH beklentilerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. MHP'li Halil Öztürk, "Adalet hizmetlerinin yürütülmesinde önemli sorumluluk alan ve özverili mesai yapan zabıt kâtibi, mübaşir, şoför, emanet memurları, veznedar, icra memurları, icra ve yazı işleri müdürleri, bilgi işlem memurları, teknik personel ve cezaevindeki hemşire ve sağlık memurlarının da özlük ve mali hakları iyileştirilmelidir. 3600 ek göstergeyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisinin kanun teklifi bu bakımdan bir an önce gündeme alınmalı, çalışanlarımızın ek göstergeleri yükseltilmelidir. Hâlen görev yapmakta olan mübaşirlerimiz genel idari hizmetler sınıfına alınmalıdır.Sayın Bakanım, bildiğim kadarıyla, Türkiye'de toplam 5 bin civarında mübaşir var. Bu mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına alınmaları durumunda bunların maaşlarına aylık 300 lira bir yansıma olacak. Bu da Adalet Bakanlığı bütçesinin binde 1'ine, yaklaşık 18 milyon TL gibi bir rakama tekabül edecektir. Bu da Bakanlık bütçesi bakımından büyük bir mali yük getirmeyecektir. Bu konunun ivedilikle dikkate alınmasını biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak talep etmekteyiz." dedi.

İnfaz Koruma Memurlarının özlük hakları ve çalışma şartlarına da dikkat çeken Kırıkkale Milletvekili Öztürk, yıpranma payının geriye doğru işletilmesi gerektiğini söyledi.