TBMM'de Açıkladı 'Adalet Bakanlığı Personel Alımlarında O Kişilere Öncelik'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Adalet Bakanlığı'nın personel alımlarında Adalet Meslek Lisesi mezunlarına pozitif ayrımcılık tanınması ve ek puan ya da ek kontenjan sağlanarak söz konusu gençlerin istihdamınının önünün açılması gerektiğini söyledi.

TBMM'de Açıkladı 'Adalet Bakanlığı Personel Alımlarında O Kişilere Öncelik'

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerine partisi adına TBMM Genel Kurulu'nda söz alan MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Adalet Meslek Liselerinden mezun olan gençlerin, Bakanlığın personel alımlarında öncelikli olması gerektiğini söyledi. Türkiye'deki Adalet Personeli sayısının yetersizliğine de dikkat çeken Öztürk, "Ekim 2018 itibarıyla hâkim ve cumhuriyet savcısı sayısı 16.991, adli hizmetlerde çalışan Adalet personeli sayısı ceza infaz kurumları hariç 60.726'dır. Hâkim sayısı ile mahkemelere bağlı olarak çalışan Adalet personeli sayısı genel olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki ortalamanın altında kalmaktadır." ifadelerini kullandı. Öztürk konuşmasına şu şekilde devam etti: 

Önemli bir konu da -bu çok önemli sayın bakanım- adalet meslek liselerinde okuyan genç kardeşlerimizin -KPSS sınavlarında- genel liselere göre eksik ders görmelerinden kaynaklanan sorundur. Adalet meslek liselerinden mezun olan ve mesleğini tercih eden gençlerimize, bakanlık, personel alımında pozitif ayrımcılık tanımalı ve ek puan veyahut da bir ek kontenjan sağlayarak bu gençlerimizin mezun olmaları hâlinde istihdamını sağlayabilmelidir.

2010-2017 yılları arası ceza mahkemelerindeki dava sayısı yüzde 20,5 azalsa da hukuk mahkemelerinde yüzde 23,7, idari yargıda yüzde 66 oranında artmıştır. Dile getirdiğim yıllar arası dönem içerisinde davaların ortalama görülme süresi iki yüz seksen üç gündür. Bu bakımdan, yargıda hedef süre uygulamasının tüm adliyelerde uygulanması konusunda atılacak adımlar hızlandırılmalıdır.

Ülkemizde hukukun sağlıklı işlemesi, adaletin doğru tecelli etmesi şüphesiz ki hepimiz için hayati derecede önemlidir ancak bugün devasa yapıya sahip, oldukça kapsamlı bir bakanlığın bütçesini görüşüyoruz. Evet, adalet hepimize en adil ve süratli bir şekilde lazımdır. Bakanlık da bu yapıyı çağdaş normlara göre kurmak adına gayret gösteriyor, ki biz bunlara şahit oluyoruz.

Hiç kuşkusuz, sayın bakan ve yardımcıları ile kıymetli bürokratlar da milletimizin beklediği çağdaş adalet uygulamalarını hayata geçirmenin çabası içerisindedirler. Bu çabalarına elbette Milliyetçi Hareket Partisi olarak destek vereceğiz, katkı koyacağız.

PERSONEL SORUNLARINA DA DİKKAT ÇEKTİ

Burada Adalet Bakanlığı personelinin sorunlarına dikkat çeken Öztürk, bu personelin sorunlarının ivedilikle giderilmesi, Adalet Bakanlığı personeline 3600 ek göstergeyle ilgili verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Maaşlarda 300 TL İyileştirme Olacak

Öztürk, Türkiye'de 5 bin mübaşir olduğunu, bu mübaşirlerin GİH sınıfına alınmaları halinde maaşlarına 300 TL'lik bir yansıma olacağını söyledi.

3600 Ek Gösterge Gündeme Alınmalı

Bunun büyük bir yük getirmeyeceğini söyleyen Öztürk, Mübaşirlerin GİH beklentilerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. MHP'li Halil Öztürk, "Adalet hizmetlerinin yürütülmesinde önemli sorumluluk alan ve özverili mesai yapan zabıt kâtibi, mübaşir, şoför, emanet memurları, veznedar, icra memurları, icra ve yazı işleri müdürleri, bilgi işlem memurları, teknik personel ve cezaevindeki hemşire ve sağlık memurlarının da özlük ve mali hakları iyileştirilmelidir. 3600 ek göstergeyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisinin kanun teklifi bu bakımdan bir an önce gündeme alınmalı, çalışanlarımızın ek göstergeleri yükseltilmelidir. Hâlen görev yapmakta olan mübaşirlerimiz genel idari hizmetler sınıfına alınmalıdır.Sayın Bakanım, bildiğim kadarıyla, Türkiye'de toplam 5 bin civarında mübaşir var. Bu mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına alınmaları durumunda bunların maaşlarına aylık 300 lira bir yansıma olacak. Bu da Adalet Bakanlığı bütçesinin binde 1'ine, yaklaşık 18 milyon TL gibi bir rakama tekabül edecektir. Bu da Bakanlık bütçesi bakımından büyük bir mali yük getirmeyecektir. Bu konunun ivedilikle dikkate alınmasını biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak talep etmekteyiz." dedi.

İnfaz Koruma Memurlarının özlük hakları ve çalışma şartlarına da dikkat çeken Kırıkkale Milletvekili Öztürk, yıpranma payının geriye doğru işletilmesi gerektiğini söyledi.