Sözleşmeli Personellerle İlgili Flash Gelişme: Cumhurbaşkanlığına Sunuldu!

Memur-Sen, Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na bir üst yazı gönderdi.

Sözleşmeli Personellerle İlgili Flash Gelişme: Cumhurbaşkanlığına Sunuldu!

Memur-Sen’den “Kadroya Geçişlerde Mağduriyet Oluşmasın” Talebi

Memur-Sen tarafından gönderilen üst yazıda sözleşmeli personelin kadroya geçişinde yürürlük tarihinin esas alınması, ilanı verilmiş ve yerleştirme işlemleri bitmiş olan personel için ise kadroya geçiş başvuru süresinin göreve başladıktan sonra başlatılmasına yönelik düzenleme yapılması gerektiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi;

6 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7433 sayılı “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

7433 sayılı Kanun ile sözleşmeli personel pozisyonlarından kadroya geçirilecek personel için 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olma şartı aranmış ve 28/11/2022 tarihi ile kanunun yürürlük tarihi olan 26/01/2023 tarihi arasında sözleşmeli olarak istihdam edilen personel kadroya alınmamıştır. Diğer taraftan, 28/11/2022 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel için açılan kadrolara girme hakkı kazanan fakat güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedeniyle göreve başlatılmayan personel yönüyle de ayrıca mağduriyet oluşmuştur.

İlgili Kanun çerçevesindeki düzenleme, daha önceki yıllarda sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin olarak yapılan 6495 sayılı Kanun’dan farklı olarak gerçekleştirilmiştir. 2013 tarihli 6495 Sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi “25/6/2013 tarihinden önce bu madde kapsamındaki vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.” şeklinde olup, ilanı verilmiş ve yerleştirme işlemleri bitmiş olan personelin kadroya geçiş hakkından yararlandırılmasına imkân tanımış ve süre, kapsam, uygulama bakımından mağduriyete mahal verilmemiştir.

Bu çerçevede; sözleşmeli personelin kadroya geçişinde yürürlük tarihinin esas alınması, ilanı verilmiş ve yerleştirme işlemleri bitmiş olan personel için ise kadroya geçiş başvuru süresinin göreve başladıktan sonra başlatılmasına yönelik düzenleme yapılması kamu görevlilerimizin ortak beklentisidir.