Sözleşmeli İcra Katibi Alımı için Adaylar Metin Çalışmalarına Başladı

Adalet Bakanlığı'nın 1099 sözleşmeli icra katibi alımı için uygulama sınavı heyecanı 20 Ağustos'ta başlıyor. Adaylar, metinlerin yayınlanmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

Sözleşmeli İcra Katibi Alımı için Adaylar Metin Çalışmalarına Başladı

Sözleşmeli İcra Katipliği alımı için beklenen duyuru Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığı'ndan dün gelmiş, ilgili duyuruda adayların uygulama sınavında karşılaşacağı metinler paylaşılmıştı. 

Adalet Bakanlığı'nca yapılan resmi bilgilendirmede, sınava ilişkin, "İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin "İcra kâtipliğine atama şartları " başlıklı 3/A maddesinin "i" bendinde “Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazmak,” hükmü yer almaktadır." ifadelerine yer verilirken, adayların sınavda dikkat etmesi gerekenler de duyuruda yer almıştı.

SINAV HEYECANI 20 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

20 Ağustos 2019 tarihinden itibaren adaylar sözleşmeli icra katipliği uygulama sınavı heyecanı yaşayacak. Aylar öncesinden başlayanların yanı sıra, sınav hazırlıklarına metinler yayımlandıktan sonra hız verenler ve yeni başlayanlar da bulunuyor. 

ADAYLAR RESMİ İNTERNET SAYFASINDAN METİNLERE ERİŞİM SAĞLAYABİLİYOR

Adalet Bakanlığı icra katibi alımı için uygulama sınavı heyecanı yaşayacak adaylar www.iidb.adalet.gov.tr/duyuru_arsiv/2019/Agustos/2019_soz_imy_metinler/2019_soz_imy_metinler.html adresinden metinlere ulaşabileceği gibi sınavda dikkat edilmesi gereken hususlara da erişim sağlayabilecekler.