Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne 110 Memur Alımı Yapılacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na zabıta memuru ve itfaiye unvanlarında 110 memur alımı yapılacağına ilişkin resmi duyuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlandı. İlgili ilana başvuru yapmak isteyen adayların unvanlara göre belirlenen genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerektiğine dikkat çekilen duyuruda, başvuru genel-özel şartları, başvuru tarihleri ve başvuru sırasında gerekli belgelere de yer verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne 110 Memur Alımı Yapılacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na önlisans ve lisans mezunlarından memur alımı yapılacak. 

Yeni Memur Alımlarını Takip Etmek için , Sadece iş haberlerine göz atmak , kadın-erkek diğer adaylarla tanışarak, bilgi alışverişinde bulunmak için yeni sayfaya katılma isteği gönder. Katılım isteği için https://www.instagram.com/k.bulteni.is/?hl=tr

Yeni Personel alımı haberleri geldiği anda haberdar olmak için aşağıdaki uygulamaları ücretsiz indirin:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kamubulteni

https://apps.apple.com/tr/app/kamu-bülteni/id1413151574

İtfaiye eri ve zabıta memuru unvanlarında gerçekleşecek alım için başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar şu şekilde sıralandı:

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
    veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU SIRASINDA TALEP EDİLEN BELGELER

BAŞVURU TARİHLERİ