Sağlık Bakanlığı YHGM Duyuru Yayımladı: Tayin İçin 9 Bin 526 Kadro

Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. YHGM tarafından yapılan açıklamada 2019 yılı Haziran dönemi iller arası yer değiştirme duyurusuna yer verildi.

Sağlık Bakanlığı YHGM Duyuru Yayımladı: Tayin İçin 9 Bin 526 Kadro

Sağlık Bakanlığı duyuru yayımladı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada 2019 yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası duyuruna yer verildi.

26.06.2019 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile atamalar yapılacak. 

BAŞVURU DETAYLARI

Atama kurası ile ilgili yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

1. İstihdam Planlama Komisyonu’nun 10.05.2019 tarihinde yapılan toplantısında 2019 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası hakkında alınan karar gereği; bu kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabiplerin halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60’ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla yapılacaktır.

Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.

2. Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2019 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir. Ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyecektir.

3. Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ile son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

4. Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için DHY’sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.

5. a) Bu kuraya müracaat edecek personel yalnızca İller arası tercih yapabilecektir.

b) Ancak halen kadrosunun bulunduğu ilde eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atananlar görev yaptığı ilde fiilen (2) iki yıl çalışmış olması şartıyla müracaatını yapabilecektir. Bu kapsamda tercih yapanların kadrosunun bulunduğu İle eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atanmadıklarının tespiti halinde; halen bulunduğu İle yaptığı tercihler silinerek diğer tercihleri dikkate alınacaktır. Kuraya sehven alınıp bulunduğu İle yerleşmesi halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise de iptal edilecektir

6. a) Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.06.2019 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.

b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alınacaktır.

c) Alınan itirazlar değerlendirilerek PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.

BAŞVURU

İller arası yer değiştirme için başvuruları PBS üzerinden yapılacak.

9 BİN 526 KADRO AÇIKLANDI

İşte iller arası yer değiştirme için yayımlanan kadrolar >>

Münhal Kadrolar