Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel müdürlüğü 2. Dönem Sözleşmeli Personel Eş Durumu Sebebiyle Yer Değişikliği ilan metnini yayımladı.

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Söz konusu duyuruda yer değişikliği başvurularının 1 ile 8 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirileceği, başvuru işlemlerinin takibinin ve işlemlerin www.yhgm.saglik.gov.tr üzerinden olacağı belirtildi.  Duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi : 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 YILI 2. DÖNEM

SAĞLIK BAKANLIĞI 657-4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI İLAN METNİ

Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilen 4/B sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları, Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge'nin değişik 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde 01 - 08 Ağustos 2018 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel

Müdürlüğü internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir liste yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilmiş olup eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebi uygun olanlar, ilan edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri ilin boş

pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecektir. Bu kapsamda;

1- Pozisyonunun vizeli olduğu ilde fiilen en az bir yıl çalışmış sözleşmeli personelden;

a) Kamu personeli olan eşinin, görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu veya,

b) Eşinin, Sağlık Bakanlığında stratejik personel, kadrolu, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli, 4924 sayılı Kanun'a göre sözleşmeli, 5258 sayılı Kanuna göre sözleşmeli veya 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak çalıştığını, belgeleyenler, görev yaptıkları pozisyon unvanıyla aynı niteliği taşıyan Bakanlığımızca ilan edilmiş boş pozisyon olması kaydıyla, eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

2- Sağlık Bakanlığında çalışan eşlerden; her ikisinin de 4/B sözleşmeli personel veya birinin 4/B sözleşmeli personeldiğerinin kadrolu personel olması halinde anılan Yönerge'nin 7 nci maddesinin (3), (4) ve (5) inci fıkralarındaki şartları taşıyan sözleşmeli personel, eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

3- 4/B statüsünde çalışmakta iken, anılan Yönerge 'nin ek 1 inci maddesi hükümleri kapsamında aile hekimliği uygulamasına geçenler de, yukarıda belirtilen şartları taşımaları kaydıyla eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir. Bu personelden, eş durumu nedeniyle yer değişikliğine hak kazananlar, Wipbet aile sağlığı elemanı hizmet sözleşmelerini feshederek, yeni yerlerinde 4/B sözleşmeli personel olarak göreve başlayabilecektir.

4- Hizmet süresinin hesabında; 14 Eylül 2018 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır. Personelin aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasında geçen hizmet süreleri de bir yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

5- Sözleşmeli personel, (Ek-1) formda sayılan belgeleri, ilgili birim amirine de imzalattığı

PBS başvuru formuna ekleyerek, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar Sağlık

Bakanlığı Genel Evrak Biriminde (T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA) olacak şekilde APS veya özel kargo ile gönderecek ya da elden teslim edecektir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığı'na ait değildir.

6- PBS üzerinden kesinleştirilmeyen, PBS üzerinden kesinleştirildiği halde süresi içinde Bakanlığımıza intikal etmeyen, başvuru sahibinin veya ilgili birim amirinin imzası bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği talepleri anılan mevzuata göre incelenecek, talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi, kura tarihi ve diğer hususlar 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ( www.yhgm.saglik.gov.tr) ait internet adresinde) ilan edilecektir.

8- Personel, başvurusunun Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığını PBS üzerinden takip edebilecektir.

9- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

2018 YILI 2. DÖNEM 657-4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

SIRA

NO

TARİH

AÇIKLAMA

1

01 Ağustos 2018 Çarşamba- 08 Ağustos 2018 Çarşamba Saat 18:00 a kadar

P.B.S. üzerinden eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvurularının yapılması.

2

13 Ağustos 2018 Pazartesi Saat 18:00 a kadar

Başvuru evrakının Bakanlığımıza son teslim tarihi.

3

29 Ağustos 2018 Çarşamba

Başvuru sonuçlarının www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmesi

4

04 Eylül 2018 Salı

KURA (Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)