Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İlan Metinleri Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı 'ndan art arda iki duyuru geldi. Yayımlanan duyurularda 2019 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI ve 2019 YILI 65-72 YAŞ YENİDEN ATAMA KURASI 'na yer verildi.

Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İlan Metinleri Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı 'ndan duyuru.

Sağlık Bakanlığı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ile 65-72 yaş yeniden atama kurası duyurularını yayımladı. Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyurularda iki atama kurası için başvuruların 23 Ekim 2019 günü başlayacağı ve 30 Ekim 2019 gününe kadar devam edeceğine yer verildi. 

2019 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ

Başvuru şartları:

 • Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
 • Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
 • İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer 2 statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
 • Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 30 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,
 • Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; tercih formu ile birlikte mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diplomanın fotokopisini göndermeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.)
 • 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir

2019 YILI 65-72 YAŞ YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ

Başvuru şartları:

 • Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
 • Kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, (65 yaşını doldurmayan hekimler ilan edilen diğer açıktan atama kuralarına başvuru yapabilmektedirler.)
 • 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi olarak görevine devam eden tabip ve uzman tabipler bu kuraya başvurabileceklerdir.
 • Yukarıdaki şartları taşımayanların kura başvuruları kabul edilmeyecektir

BAŞVURU

Atama kurası başvuruları başladığı anda haberdar olmak için uygulamamızı indirin >>

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN