Resmi Gazete'de Yayımlandı: Fazla Mesai Ücreti Hesaplara Yatacak! Değişiklik Neleri Kapsıyor?

Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görevli Gelir İdaresi Başkanlığı personeline, yeniden yapılandırma görevine ilişkin fazla mesai ücreti ödenecek. Bu karar, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Fazla Mesai Ücreti Hesaplara Yatacak! Değişiklik Neleri Kapsıyor?

Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görevli Gelir İdaresi Başkanlığı personeline, yeniden yapılandırma görevine ilişkin fazla mesai ücreti ödenecek. Bu karar, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görevli Gelir İdaresi Başkanlığı personeline, yeniden yapılandırma görevine ilişkin fazla mesai ücreti ödenecek. Bu karar, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yayımlanan karara göre, Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görevli olan personel, yeniden yapılandırma görevi kapsamında fazla çalışma yapmaları halinde ücret alacaklar. Fazla çalışma ücreti, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personelin hizmet sürelerine göre hesaplanacak.

Yeniden yapılandırma görevine atanacak olan personel, fazla mesai ücreti karşılığında ek bir ödeme alacaklar. Detaylı hesaplamalar ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yapılacak ve personelin hizmet süresine, görevine ve çalışma şartlarına bağlı olarak belirlenecek.

Ücreti ödenecek süre ayda 50 saati geçemeyecek

Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda 50 saati geçemeyecek.

Fazla çalışmanın her bir saati için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun (K) Cetveli'nde belirlenmiş fazla çalışma saat ücretinin (5,40 lira) 5 katı esas alınacak.