PTT Sözleşmeli Personel Alımı Yazılı Sınavı Kesin Sonuçları Açıklandı

PTT A.Ş.sözleşmeli personel alımı yazılı kesin sınav sonuçları için beklenen duyuruyu yayımladı.

PTT Sözleşmeli Personel Alımı Yazılı Sınavı Kesin Sonuçları Açıklandı

Adaylar sınav sonuçlarına PTT'nin İnsan Kaynakları sayfasından erişim sağlayabiliyorlar. PTT'den konuyla ilgili yapılan resmi duyuruda ayrıca "Psikometrik incelemeye ilişkin hususlar bilahare http://ik.ptt.gov.tr internet adresinde duyurulacak olup ayrıca, adayların cep telefonlarına bilgi amaçlı sms gönderilecektir." ifadelerine yer verildiği görüldü.

YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZLARA İLİŞKİN GAZİ ÜNİVERSİTESİNCE YAPILAN İŞLEMLER VE AÇIKLAMALAR

Sınavda iptal edilen soruların değerlendirilmesi ile ilgili itiraza ilişkin olarak; Kurumunuzla yapılan protokolün 9 uncu maddesi “Cevap anahtarına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda itirazın haklı görülmesi durumunda ilgili soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. Buna karşın sorulara yapılan itirazlar çerçevesinde hatalı soru/sorular çıkması halinde, ilgili soru/sorular iptal edilerek, iptal edilen soruların puanları diğer sorulara EŞİT OLARAK dağıtılacaktır.” hükmüne göre işlem yapılmıştır. İptal edilmesine karar verilen soruların doğru cevabı yoktur, bu nedenle iptal edilmektedir. İptal edilen sorunun aday tarafından doğru yapıldığının kabul edilerek puan verilmesi ölçme ve değerlendirme ilkelerine aykırıdır.

Sınav kitapçık türünün işaretlenmemesi ile ilgili itiraza ilişkin olarak; sınav kitapçığının genel açıklama kısmının 9. maddesinde “Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.” ve sınav kitapçığının arka sayfasında yer alan Sınavda Uygulanacak Kurallar kısmının 6. maddesinde “Kitapçık türünü optik forma işaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma işaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.” ifadesi ile adaylar gerektiği şekilde bilgilendirilmiştir. Kitapçık türünü işaretlemeyen adayların sınav puanlan 0 (sıfır) olarak hesaplanmıştır. Merkezimiz tarafından adaya ait cevap kâğıdında herhangi bir düzeltme yapılması mümkün değildir.

Sınav soruları ile ilgili itirazlara ilişkin olarak; Sınav sorularına ilişkin itiraz süreci Kurumunuzla yapılan protokol hükümlerine göre 14.08.2018-17.08.2018 tarihlerinde itiraz dilekçelerinin alınmasıyla başlamış, itiraz edilen sorularla ilgili gerekli değerlendirmeler yapılarak hazırlanan İtiraz Değerlendirme Raporunun 20.09.2018 tarihinde internet siteniz üzerinden yayımlanmasıyla son bulmuştur. Bu nedenle “Sınav Sonuçlarına İtiraz” sürecinde sorulara ilişkin yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmamıştır.

Adayların kendilerine ait sınav kitapçıklarının cevap kâğıtlarıyla birlikte değerlendirilmesi ile sınav kitapçık türünün değiştirilerek adayların cevaplarının yeniden değerlendirilmesi taleplerini içeren itirazlara ilişkin olarak; Merkezimiz tarafından adaya ait cevap kâğıdında ve/veya kitapçıklarda herhangi bir düzeltme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Değerlendirmelerin sadece cevap kâğıdı üzerinden yapılması esastır.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA