Polis Akademisi, EGM Görevde Yükselme Sınav Sonuçlarını Açıkladı

EGM tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Polis Akademisi resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda görevde yükselme ve unvan değişikliği sonuçlarının açıklandığına yer verildi.

Polis Akademisi, EGM Görevde Yükselme Sınav Sonuçlarını Açıkladı

Son dakika : EGM görevde yükselme sınav sonuçları açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde görev yapan sivil memurların görevde yükselme sınav sonuçlarının açıklandığına yer verildi. Akademi'den yapılan resmi açıklama şu şekilde

"Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli sivil memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 28 Kasım 2020 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.
    Emniyet teşkilatında emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personelin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 15. maddesinde belirtilen “(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az altmış puan almak şarttır. (3) Yazılı sınav sonuç listesi, puan sıralamasına göre oluşturulur ve ilan edilir.” hükümler doğrultusunda başarı listesi oluşturulmuştur.
    Anılan yönetmeliğin 17. Maddesinde “(1) Yazılı sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde itiraz edilebilir bu itirazlar, en geç on iş günü içinde karara bağlanır ve sonucu ilgililere bildirilir.” hükmü gereği yazılı sınav sonuçları için yapılacak maddi hata başvurularının, neticelerin ilanından itibaren 2 iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Rütbe Terfi ve Sınav İşlemleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
    Belirtilen süre içerisinde gönderilmeyen dilekçeler anılan yönetmelik hükümleri gereğince işleme tabi tutulmayacaktır.  
Yazılı sınav sonuçları e-devlet şifresi ile öğrenilecektir. "

Sınav sonuçlarına aşağıdaki sayfadan ulaşabilirsiniz.

http://ais.pa.edu.tr/