Polis Akademisi 3 Mayıs'ta Duyurmuştu! İlk Derece Amirlik Başvurularında Sona Gelindi (45 Yaş Şartı)

İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi Başkanlığı Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis memuru rütbesindeki personelin ilk derece amirlik eğitimi için ön başvuru işlemlerinin 6 Mayıs'ta başlayacağını duyurmuştu.

Polis Akademisi 3 Mayıs'ta Duyurmuştu! İlk Derece Amirlik Başvurularında Sona Gelindi (45 Yaş Şartı)

İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi Başkanlığı Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis memuru rütbesindeki personelin ilk derece amirlik eğitimi için ön başvuru işlemlerinin 6 Mayıs'ta başlayacağını duyurmuştu.

İlgili başvurular PBS.net üzerinden 10 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapacak personelin en az 4 yıllık lisans mezunu olması, 45 yaşından gün almamış olması, son iki performans değerlendirmesinin iyi ya da çok iyi olması, meslekten ya da memuriyetten çıkarma cezası gerektirecek suçlardan dolayı haklarında devam eden soruşturma olmama şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Resmi duyuruda ayrıca şu ifadeler yer aldı :

26/10/2018 tarihinde yürürlüğe giren 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbesindeki personelden İlk Derece Amirlik Eğitimine katılacak aday alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin olarak;
     Ön başvurular 06 Mayıs 2019 - 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS)   PBS.net üzerinden yapılacaktır. 
“İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavına başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda;
1.    En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2.    Kanunun Geçici 29 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği 26/10/2018 tarihi itibariyle kırk beş yaşından gün almamış olmak,
3.    Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
4.    Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve tüm meslek süresi içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,
5.    Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı haklarında devam eden adli veya idari soruşturma olmamak şartları aranır.”  hükümleri mevcuttur.

Ön başvuruda bulunan adaylar sınav başvuru dilekçesi ve 4 adet biyometrik fotoğraflarını 13-17/05/2019 tarihleri içerisinde bağlı bulundukları İldeki Eğitim Şube Müdürlüklerine, Merkez Teşkilatı için ise Polis Akademisi Başkanlığı PAEM Müdürlüğüne Şahsen teslim etmek zorundadırlar. 
Eksik belge, posta yolu veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.
Konuya ilişkin diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. 
Başvuruda bulunan Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbesindeki personelin yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarını sonradan anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın haklarında yapılan tüm işlemler iptal edilir.