Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik Resim Gazete’de yayımlandı

Bugün yayımlanan "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili değişiklikler ...

Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik Resim Gazete’de yayımlandı

Bugün yayımlanan "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Bu yönetmelik değişiklikleri ile birlikte, muayenehane sahibi hekimlerin kendi illerinde ameliyat yapabileceği özel sağlık kuruluşu bulunmaması veya kontenjanlarının dolu olması durumunda, Bakanlık izniyle diğer illerdeki özel sağlık kuruluşlarında ameliyat yapabilmeleri mümkün hale getirildi.

Yönetmelik değişiklikleri ayrıca, muayenehanenin bulunduğu ilde ilgili branşta hizmet verebilmesi için belirtilen sınırlamalar veya gereklilikler sebebiyle sözleşme akdedilebilecek uygun özel sağlık kuruluşu bulunmaması durumunda, Bakanlık tarafından planlama amacıyla oluşturulan ilgili komisyondan görüş alınarak, mümkün olan yakın bir ilde sözleşme yapılabilmesine olanak tanıdı.

Yönetmelikte ayrıca, poliklinik oda standardı, araç-gereç, personel ve ruhsat işlemlerine ilişkin uygulamaya yönelik değişiklikler de belirlendi.