OHAL Komisyonu'ndan Son Dakika Açıklaması

OHAL komisyonu yeni bir açıklama yaptı. Komisyon imzası ile yayımlanan açıklamada 8500 dosya hakkında karar verildiğine yer verildi.

OHAL Komisyonu'ndan Son Dakika Açıklaması

15 Temmuz sonrası başlatılan ve 2 yıl boyunca devam eden Olağanüstü Hal kapsamında 100 binden fazla kamu personeli ihraç edildi. İhraç edilen personeller itirazlarını OHAL komiseryonuna yaptı.

OHAL komisyonu ise geçtiğimiz 22 Aralık tarihinden bu yana toplamda 30 bin dosyayı karara bağladığını duyurdu. Komisyon yaptığı açıklamada geliştirilen yeni sistem ile bir haftada 1100 gerekçeli ve bireyselleştirilmiş dosyanın karara bağlandığını duyurdu. 

Komisyon tarafından yapılan açıklamada son iki ay içerisinde toplamda 8500 dosyanın karara bağlandığını, 600'ü hakkında iade, 9900'ü hakkında da ret kararı verildiğini duyurdu.

OHAL komisyonu imzalı yayımlanan karar şu şekilde;

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA BİLGİ NOTU (17.08.2018)

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80'i raportör (hakim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 240 personel görevlendirilmiştir.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi Casinomaxi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20'den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 420.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır.

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 125.678'i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Komisyon Kararları

17/08/2018 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 118.660'tır. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (30.000) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 88.660'tır.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 17/08/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (1.900 kabul, 28.100 ret olmak üzere) toplam 30.000'dir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu ("KABUL" veya "RET") hakkında bilgi edinebilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde haftada 1.200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir.

Komisyona, haklarında 701 sayılı KHK ile işlem tesis edilenlerin son başvuru tarihi 05 Eylül 2018 Çarşamba günüdür.

Kamubulteni.com  | Ankara