Öğretmenlerin 2020 Yarıyıl Mazeret Tayini Başvuru Tarihleri (Eş Durumu, Sağlık...)

Öğretmenlerin 2020 Ocak yarıyıl mazeret tayini duyurusu yayımlandı. İşte yayımlanan duyuru ve tayin tarihleri.

Öğretmenlerin 2020 Yarıyıl Mazeret Tayini Başvuru Tarihleri (Eş Durumu, Sağlık...)

Öğretmenlerin eş durumu tayini 2 Ocak 'ta başlayacak.

MEB eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin (652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar dahil olmak üzere) il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eş tayinleri yapılacaktır.

Mazeretler ise şu şekilde;

SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

CAN GÜVENLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden;

a) Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere,

b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere,

c) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,

d) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmi veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere,

yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Yukarıda sayılanlardan ;

(a) bendi kapsamında başvuranlardan eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge,

(b) bendi kapsamında başvuranlardan eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge, (Emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.)

(c) bendi kapsamında başvuranlardan eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,

(d) bendi kapsamında başvuranlardan çocuğu veya kardeşine ait sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge ile kardeşi için yer değiştirme başvurusunda bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı,

BAŞVURULAR

Mazeret tayini başvuruları 2 Ocak 2020 'de başlayacak ve 7 Ocak 'ta sona erecek. Daha sonra 10 Ocak günü tercihler ile onay süreci başlayacak.  Atamalar ise 17 Ocak 2020 tarihinde yapılacak.

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 20 Ocak 2020 tarihinden sonra başlayacak.