O Memurların Maaşları Artıyor

Açıklanan yeni ekonomi planı ile birlikte kamu personeli rejimi de hızlandırıldı. Yeni sisteme göre çalışan, verilmli olan memurun maaşı artacak.

O Memurların Maaşları Artıyor

Geçtiğimiz gün açıklanan Yeni Ekonomi Planı ile birlikte kamu personeli rejiminde yapılacak değişiklikler için de başlangıç yapıldı.

Ekonomi planı ile birlikte kamu personelleri etkili icraat dönemine uyumlu hale getirilecek. Memurlara ödül ve performans sistemi getiriliyor. Dört başlıktan oluşan söz konusu paket kapsamında, kamıu personelleri için, özel sektör çalışanlarında olduğu gibi bir yetenek ölçümü olacak. Teşvik amaçlı yapılacak yetenek ölçümü sonrası verilmli ve çalışkan memurlara daha fazla maaş verilecek. Personel sistemi, işe başlama tarihinden başlayarak emeklilik sonrasına kadar olan süreyi kapsayacak. İnsan Kaynakları yönetimi bu konuda esas olarak kurulacak. 

Bu proje için norm kadro çalışması yapılacak ve derece-kademeye göre belirlenen ücret sisteminde meydana gelen aksaklıklar giderilecek ve üreten çalışan ve emek sarfeden memurlara daha fazla maaş verilecek. 

Bu sistem ile birlikte Türkiyenin insan kayunakları yetenek envanterleri ilk kes çıkarılıyor. Kamu bünyesinde yaklaşık olarak 3 milyon 200 binden civarı personel çalışıyor. Söz konusu proje için ilk genelgede, kamu geelinde bir norm kadro çalışması yapılacak. Söz konusu çalışmanın ardından yetenek ölçümü ve performans değerlendirici sistem devreye sokulacak. Bu değerlendirmeler sonucu yeniden işe yerleştirmeler olacak. Etkin performans sistemi ile hizmet ve personel ücret dengesi sağlıklı bir şekilde çalışır ve dengel, hale gelecek.

Personelden beklenen tutum, hal, davranış, bilgi ve beceri düzeyine göre performans ölçümleri yapılacak. Performans başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre tespit edilecek. Yeni sistemde verimli çalışan memurlara ödül verilecek ve bu şekilde diğer memurların da daha verilmli çalışması sağlanacak.

Personel sistemi işe başlama tarihinden emeklilik sonrasına kadar olan süreci kapsamı altına alacak. Bu süreyi kapsayacak insan kaynakları yönetimi esas alınarak kurulacak. Kamuda katsayı-gösterge, derece- kademe konularında yaşanan tüm sorunlar çözülecek.

Kamubulteni.com  | Ankara