Mübaşirlere Müjdeli Haber

Adalet Bakanlığı tarafından bir değişiklik duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuru ile mübaşirler hakkında önemli düzenlemeler yapıldığına yer verildi.

Mübaşirlere Müjdeli Haber

Mübaşirlere müjdeli haber geldi.

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete 'de yayımlanan düzenleme ile Mübaşirler Yardımcı Hizmetler Grubundan çıkarıldı ve İdari Hizmetler Grubuna alındı . Öte yandan mübaşirlere müdürlük yolu da açıldı.

Söz konusu düzenlemede mübaşirlerin görevde yükselme sınavına girerek "İdari İşler Müdürü" kadrosuna geçiş yapabilmesinin önü açıldı.

İdari İşler Müdürü kadrosuna geçmek için mübaşrilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç zabıt katibi, memur, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, şoför, tekniker, teknisyen veya mübaşir kadrolarında en az dört yıl olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

c) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA