MSB Pertem'den Art Arda 3 Yeni Duyuru

Milli Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı tarafından 3 yeni duyuru geldi. Yayımlanan duyuruda asker alımlarına ilişkin detaylara yer verildi.

MSB Pertem'den Art Arda 3 Yeni Duyuru

MSB'den art arda 3 duyuru geldi.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından art arda 3 duyuru geldi. Yayımlanan duyurularda subay alımı eğitime katılış ilanı, Hukuk Sınıfı subay alımı eğitime katılış tarihi ve Hava Kuvvetleri pilot subay alımına ait duyurulara yer verildi.

Söz konusu duyurular şu şekilde;

ÖĞRETMEN VE MÜHENDİS SINIFI MUVAZZAF SUBAY ADAYI TEMİNİ EĞİTİME KATILIŞ İLANI

1.    Öğretmen ve mühendis sınıfı muvazzaf subay adayı temini sonucu asil ve yedek adaylar       19 Ekim 2018 tarihinde ilan edilmiştir. 

2.    Kayıt işlemleri ve eğitimler için;

    a.    Kara Kuvvetleri Komutanlığına tefrik edilen asil adayların; 03 Kasım 2018 tarihinde en geç saat 17.00'a kadar Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi (Önceki adıyla Maltepe Askeri Lisesi) (Güzelbahçe-İzmir)'e,

    b.    Deniz Kuvvetleri Komutanlığına tefrik edilen asil adayların; 05 Kasım 2018 tarihinde en geç saat 17.00'a kadar Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı (Altınova-Yalova)'ya,

    c.    Hava Kuvvetleri Komutanlığına tefrik edilen asil adayların; 30 Ekim 2018 tarihinde en geç saat 17.00'a kadar Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı (Kütahya)'ya katılış yapmaları gerekmektedir.   

3.    Geçerli ve resmi mazereti olmaksızın yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar katılış yapmayanlar haklarını kaybedeceklerdir. Geçerli ve resmi mazereti olanların mazeretleri ile ilgili dilekçelerini (belge ile) katılış tarihinden en az 2 gün önce MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında bulundurması gerekmektedir. Mazeret dilekçesinin değerlendirilmesi sonucu gerekli yönlendirme MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.   

4.    Haklarını kaybeden adayların yerine yedek sırada bulunan adaylara çağrı yapılacaktır. Yedek sıradan çağırma işlemleri eğitimlerin ikinci haftası sonuna (Cuma günü) kadar devam edecek, belirtilen süre sonunda yedek sıradan aday çağırma işlemi sonlandırılacak, sonlandırıldığına dair ayrıca duyuru yapılmayacaktır. Yedek adaylara çağrı öncelikle telefon ile ulaşılarak yapılacak, gerektiğinde internet üzerinden duyuru yapılacaktır. Yedek adayların çağrıyı müteakip 48 saat içinde eğitimlere katılması gerekmektedir. 

5.    19 Ekim 2018 tarihinde yapılan ilanda uygun/olumlu sağlık kurulu raporlarını ulaştırması gerektiği belirtilen adayların sağlık kurulu raporlarını en geç 30 Ekim 2018 tarihinde MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında bulundurmaları (posta gecikmesi dikkate alınmayacaktır.) gerekmektedir. 

6.    Asil adayların katılışta yanlarında bulunduracakları/getirecekleri malzeme, eşya, belgeler ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

    a.    Kara Kuvvetleri Komutanlığına tefrik edilen adaylar :

        (1)    Adaya ait nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, anne-babasına ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
        
        (2)    Anne-baba-kardeş bilgilerini içeren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.)

        (3)    Adli sicil kaydı, (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.)

        (4)    Lise diploması ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

        (5)    Temin işlemleri için başvuru yapılan mezuniyet belgesi ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.),

        (6)    En son mezun olunan üniversite diploması ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.),

        (7)    Kamu kurum/kuruluşunda görev yapmakta olanlar için; SGK ayrılış-katılış bildirim belgesi veya noter onaylı sureti; özel sektörde görev yapmakta olanlar için ilişik kesme belgesi veya noter onaylı sureti,

        (8)    İkametgâh ilmühaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.),

        (9)    Noter onaylı taahhütname/yüklenme senedi,

        (10)     Askerlik hizmetini yapmakta olanlar için; Hizmet Durum Çizelgesi, askerlik hizmetini tamamlayanlar için Terhis Belgesi,

        (11)     4 adet vesikalık fotoğraf (sakalsız-traşlı ve arkasına isim ve T.C. kimlik no. yazılmış)

        (12)     Cep telefonunun fotoğraf, video ve ses kayıt özelliği bulunmamalıdır. Akıllı cep telefonu ve dizüstü/tablet bilgisayar vb. kesinlikle GETİRİLMEYECEKTİR.

        (13)    Tüm erkek adaylar saç (kısa kesim-yanlar düzgün alınmış-subay traşı) ve sakal (sakalsız) traşı olmuş olarak katılış yapacaktır.

        (14)    En az bir ay süre ile birlik dışına çıkılamayacağından işlemleri olumlu veya olumsuz olarak etkilememekle beraber aşağıdaki özelliklerde kişisel malzemelerin getirilmesi ve işlemlerin yapılması yararınıza olacaktır.
            
            (a)    Kişisel malzemeler (telefon kartı, kol saati, tıraş malzemeleri, diş macunu/fırçası, şampuan, sabun, sabun kutusu, tırnak makası, pamuk, kolonya, kupa bardak, pudra vb.),

            (b)    Yeteri kadar para, banka kartı (kantinlerden nakit alışveriş yapılamamaktadır.),

            (c)    Mevsime uygun bol miktarda siyah ve beyaz desensiz çorap,

            (ç)    Bol miktarda haki renkli atlet/fanila ve iç çamaşırı,

            (d)    2 adet çamaşır yıkama filesi (siyah-kirli, beyaz-temiz),

            (e)    Siyah renkli kurşun, mavi renkli tükenmez/pilot kalem ve silgi,

            (f)    İğne iplik seti ve çengelli iğne,

            (g)    Siyah ayakkabı boyası,

            (ğ)    Cep feneri,

            (h)    Bir adet küçük not defteri,

            (ı)    En az 200 sayfa, (tercihen kapağı düz mavi renk) kareli metot defteri, 

            (i)    Spor ayakkabısı ve spor çorabı,

            (j)    Eşofman takımı,

            (k)    Yatak kıyafeti (pijama takımı),

            (l)    Lacivert-siyah koyu desensiz tek renk şort mayo,

            (m)    Beyaz yüz ve banyo havlusu,

            (n)    Mevsime göre giyecek ve ayakkabı getirilmelidir. (ihtiyacı karşılayacak miktarda)

            (o)    Şeffaf elbise poşeti ve metal elbise askısı (en az 5'er adet)

b.    Deniz Kuvvetleri Komutanlığına tefrik edilen adaylar :

            (1)    Adaya ait nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

            (2)    6 adet biyometrik fotoğraf (sakalsız-traşlı ve arkasına isim ve T.C. kimlik no. yazılmış),

            (3)    İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

            (4)    Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

            (5)    Askerlik hizmetini yapmakta olanlar için; Hizmet Durum Çizelgesi, askerlik hizmetini tamamlayanlar için Terhis Belgesi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

            (6)    Mezun olunan üniversitelerin mezuniyet belgelerinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

            (7)    Varsa şehit/gazi yakını olduğunu gösterir belge,

            (8)    Kamu kurum/kuruluşunda görev yapmakta olanlar için; SGK ayrılış-katılış bildirim belgesi veya noter onaylı sureti; özel sektörde görev yapmakta olanlar için ilişik kesme belgesi veya noter onaylı sureti,

            (9)     Cep telefonunun fotoğraf, video ve ses kayıt özelliği bulunmamalıdır. Akıllı cep telefonu ve dizüstü/tablet bilgisayar vb. kesinlikle GETİRİLMEYECEKTİR.

            (10)    Tüm erkek adaylar saç (kısa kesim-yanlar düzgün alınmış-subay traşı) ve sakal (sakalsız) traşı olmuş olarak katılış yapacaktır.

            (11)    En az bir ay süre ile birlik dışına çıkılamayacağından aşağıdaki özelliklerde kişisel malzemelerin getirilmesi ve işlemlerin yapılması yararınıza olacaktır.
            
                (a)    Kişisel malzemeler (telefon kartı, kol saati, tıraş malzemesi, diş macunu/fırçası, şampuan, sabun, sabun kutusu, tırnak makası vb.),

                (b)    Yeteri kadar nakit para ve banka kartı,

                (c)    Mevsime uygun bol miktarda siyah ve beyaz desensiz çorap,

                (ç)    Bol miktarda beyaz renkli atlet/fanila ve iç çamaşırı,

                (d)    Çamaşır yıkama filesi, iğne iplik seti,

                (e)    Siyah renkli kurşun, mavi renkli tükenmez/pilot kalem ve silgi,

                (f)    Bir adet küçük not defteri ve en az 200 sayfa kareli metot defteri (tercihen kapağı düz mavi renk),  

                (g)     Eşofman takımı, spor ayakkabısı ve spor çorabı,

                (ğ)    Yatak kıyafeti (pijama takımı),

                (h)     Lacivert-siyah koyu desensiz tek renk mayo (erkekler için şort mayo),

                (ı)    Beyaz veya mavi yüz ve banyo havlusu,

                (i)    Mevsime göre giyecek ve ayakkabı (ihtiyacı karşılayacak miktarda), siyah ayakkabı boyası,

                (j)    Şeffaf elbise poşeti ve metal elbise askısı (en az 5'er adet).


    c.    Hava Kuvvetleri Komutanlığına tefrik edilen adaylar :

        (1)    Adaya ait nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, anne-babasına ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
        
        (2)    Anne-baba-kardeş bilgilerini içeren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.)

        (3)    Adli sicil kaydı, (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.)

        (4)    Lise diploması ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

        (5)    Temin işlemleri için başvuru yapılan mezuniyet belgesi ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.),

        (6)    En son mezun olunan üniversite diploması ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.),

        (7)    Kamu kurum/kuruluşunda görev yapmakta olanlar için; SGK ayrılış-katılış bildirim belgesi veya noter onaylı sureti; özel sektörde görev yapmakta olanlar için ilişik kesme belgesi veya noter onaylı sureti,

        (8)    İkametgâh ilmühaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.),

        (9)    Noter onaylı taahhütname,

        (10)     Askerlik hizmetini yapmakta olanlar için; Hizmet Durum Çizelgesi, askerlik hizmetini tamamlayanlar için Terhis Belgesi,

        (11)     4 adet vesikalık fotoğraf (sakalsız-traşlı ve arkasına isim ve T.C. kimlik no. yazılmış),

        (12)     Cep telefonunun fotoğraf, video ve ses kayıt özelliği bulunmamalıdır. Akıllı cep telefonu ve dizüstü/tablet bilgisayar vb. kesinlikle GETİRİLMEYECEKTİR.

        (13)    Tüm erkek adaylar saç (kısa kesim-yanlar düzgün alınmış-subay traşı) ve sakal (sakalsız) traşı olmuş olarak katılış yapacaktır.

        (14)    En az bir ay süre ile birlik dışına çıkılamayacağından işlemleri olumlu veya olumsuz olarak etkilememekle beraber aşağıdaki özelliklerde kişisel malzemelerin getirilmesi ve işlemlerin yapılması yararınıza olacaktır.
            
            (a)    Kişisel malzemeler (telefon kartı, kol saati, tıraş malzemeleri, diş macunu/fırçası, şampuan, sabun, sabun kutusu, tırnak makası, pamuk, kolonya, kupa bardak, pudra vb.),

            (b)    Yeteri kadar nakit para ve banka kartı,

            (c)    Mevsime uygun bol miktarda siyah desensiz çorap,

            (ç)    Bol miktarda beyaz renkli atlet/fanila ve iç çamaşırı,

            (d)    2 adet çamaşır yıkama filesi,

            (e)    Siyah renkli kurşun, mavi renkli tükenmez/pilot kalem ve silgi,

            (f)    İğne iplik seti, 

            (g)    Siyah ayakkabı boyası,

            (ğ)    Cep feneri,

            (h)    Bir adet küçük not defteri,

            (ı)    En az 200 sayfa kareli metot defteri (tercihen kapağı düz mavi renk), 

            (i)    Spor ayakkabısı ve spor çorabı,

            (j)    Eşofman takımı,

            (k)    Yatak kıyafeti (pijama takımı),

            (l)    Lacivert-siyah koyu desensiz tek renk şort mayo,

            (m)    Beyaz yüz ve banyo havlusu,

            (n)    Mevsime göre giyecek ve ayakkabı getirilmelidir. (ihtiyacı karşılayacak miktarda)

            (o)    Şeffaf elbise poşeti ve metal elbise askısı (en az 5'er adet)

HUKUK SINIFI MUVAZZAF SUBAY ADAYI TEMİNİ EĞİTİME KATILIŞ İLANI

1.    Hukuk sınıfı muvazzaf subay adayı temini sonuçları 09 Ekim 2018 tarihinde ilan edilmiştir.

2.    Bu kapsamda;

    a.    Kara Kuvvetleri Komutanlığına tefrik edilen asil adayların; 03 Kasım 2018 tarihinde en geç saat 17.00'a kadar Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi (Önceki adıyla Maltepe Askeri Lisesi) (Güzelbahçe-İzmir)'e,

    b.    Deniz Kuvvetleri Komutanlığına tefrik edilen asil adayların; 05 Kasım 2018 tarihinde en geç saat 17.00'a kadar Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı (Altınova-Yalova)'ya,

    c.    Hava Kuvvetleri Komutanlığına tefrik edilen asil adayların; 09 Aralık 2018 tarihinde en geç saat 17.00'a kadar Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı (Kütahya)'ya katılış yapmaları gerekmektedir.   

3.    MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına iki dış kaynak (erkek) asil adayına ait feragat dilekçesi ulaşmıştır. Feragat dilekçelerine istinaden;
    
    a.    Dış kaynak (erkek) "Yedek-1" sıradaki aday Hv.K.K.lığına,

    b.    Dış kaynak (erkek) "Yedek-2" sıradaki aday K.K.K.lığına tefrik edilmiş olup, asil adayları kapsayan hususlar söz konusu adaylar için de geçerlidir.


4.    Geçerli ve resmi mazereti olmaksızın yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar katılış yapmayanlar haklarını kaybedeceklerdir. Geçerli ve resmi mazereti olanların mazeretleri ile ilgili dilekçelerini (belge ile) katılış tarihinden en az 2 gün önce MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında bulundurması gerekmektedir. Mazeret dilekçesinin değerlendirilmesi sonucu gerekli yönlendirme MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.   

5.    Haklarını kaybeden adayların yerine yedek sırada bulunan adaylara çağrı yapılacaktır. Yedek sıradan çağırma işlemleri eğitimlerin ikinci haftası sonuna (Cuma günü) kadar devam edecek, belirtilen süre sonunda yedek sıradan aday çağırma işlemi sonlandırılacak, sonlandırıldığına dair ayrıca duyuru yapılmayacaktır. Yedek adaylara çağrı öncelikle telefon ile ulaşılarak yapılacak, gerektiğinde internet üzerinden duyuru yapılacaktır. Yedek adayların çağrıyı müteakip 48 saat içinde eğitimlere katılması gerekmektedir. 

6.    Asil adayların katılışta yanlarında bulunduracakları/getirecekleri malzeme, eşya, belgeler ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

    a.    Kara Kuvvetleri Komutanlığına tefrik edilen adaylar :

        (1)    Adaya ait nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, anne-babasına ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
        
        (2)    Anne-baba-kardeş bilgilerini içeren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.)

        (3)    Adli sicil kaydı, (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.)

        (4)    Lise diploması ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

        (5)    Temin işlemleri için başvuru yapılan mezuniyet belgesi ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.),

        (6)    En son mezun olunan üniversite diploması ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.),

        (7)    Kamu kurum/kuruluşunda görev yapmakta olanlar için; SGK ayrılış-katılış bildirim belgesi veya noter onaylı sureti; özel sektörde görev yapmakta olanlar için ilişik kesme belgesi veya noter onaylı sureti,

        (8)    İkametgâh ilmühaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.),

        (9)    Noter onaylı taahhütname/yüklenme senedi,

        (10)     Askerlik hizmetini yapmakta olanlar için; Hizmet Durum Çizelgesi, askerlik hizmetini tamamlayanlar için Terhis Belgesi,

        (11)     4 adet vesikalık fotoğraf (sakalsız-traşlı ve arkasına isim ve T.C. kimlik no. yazılmış)

        (12)     Cep telefonunun fotoğraf, video ve ses kayıt özelliği bulunmamalıdır. Akıllı cep telefonu ve dizüstü/tablet bilgisayar vb. kesinlikle GETİRİLMEYECEKTİR.

        (13)    Tüm erkek adaylar saç (kısa kesim-yanlar düzgün alınmış-subay traşı) ve sakal (sakalsız) traşı olmuş olarak katılış yapacaktır.

        (14)    En az bir ay süre ile birlik dışına çıkılamayacağından işlemleri olumlu veya olumsuz olarak etkilememekle beraber aşağıdaki özelliklerde kişisel malzemelerin getirilmesi ve işlemlerin yapılması yararınıza olacaktır.
            
            (a)    Kişisel malzemeler (telefon kartı, kol saati, tıraş malzemeleri, diş macunu/fırçası, şampuan, sabun, sabun kutusu, tırnak makası, pamuk, kolonya, kupa bardak, pudra vb.),

            (b)    Yeteri kadar para, banka kartı (kantinlerden nakit alışveriş yapılamamaktadır.),

            (c)    Mevsime uygun bol miktarda siyah ve beyaz desensiz çorap,

            (ç)    Bol miktarda haki renkli atlet/fanila ve iç çamaşırı,

            (d)    2 adet çamaşır yıkama filesi (siyah-kirli, beyaz-temiz),

            (e)    Siyah renkli kurşun, mavi renkli tükenmez/pilot kalem ve silgi,

            (f)    İğne iplik seti ve çengelli iğne,

            (g)    Siyah ayakkabı boyası,

            (ğ)    Cep feneri,

            (h)    Bir adet küçük not defteri,

            (ı)    En az 200 sayfa, (tercihen kapağı düz mavi renk) kareli metot defteri, 

            (i)    Spor ayakkabısı ve spor çorabı,

            (j)    Eşofman takımı,

            (k)    Yatak kıyafeti (pijama takımı),

            (l)    Lacivert-siyah koyu desensiz tek renk şort mayo,

            (m)    Beyaz yüz ve banyo havlusu,

            (n)    Mevsime göre giyecek ve ayakkabı getirilmelidir. (ihtiyacı karşılayacak miktarda)

            (o)    Şeffaf elbise poşeti ve metal elbise askısı (en az 5'er adet)

b.    Deniz Kuvvetleri Komutanlığına tefrik edilen adaylar :

            (1)    Adaya ait nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

            (2)    6 adet biyometrik fotoğraf (sakalsız-traşlı ve arkasına isim ve T.C. kimlik no. yazılmış),

            (3)    İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

            (4)    Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

            (5)    Askerlik hizmetini yapmakta olanlar için; Hizmet Durum Çizelgesi, askerlik hizmetini tamamlayanlar için Terhis Belgesi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

            (6)    Mezun olunan üniversitelerin mezuniyet belgelerinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

            (7)    Varsa şehit/gazi yakını olduğunu gösterir belge,

            (8)    Kamu kurum/kuruluşunda görev yapmakta olanlar için; SGK ayrılış-katılış bildirim belgesi veya noter onaylı sureti; özel sektörde görev yapmakta olanlar için ilişik kesme belgesi veya noter onaylı sureti,

            (9)     Cep telefonunun fotoğraf, video ve ses kayıt özelliği bulunmamalıdır. Akıllı cep telefonu ve dizüstü/tablet bilgisayar vb. kesinlikle GETİRİLMEYECEKTİR.

            (10)    Tüm erkek adaylar saç (kısa kesim-yanlar düzgün alınmış-subay traşı) ve sakal (sakalsız) traşı olmuş olarak katılış yapacaktır.

            (11)    En az bir ay süre ile birlik dışına çıkılamayacağından aşağıdaki özelliklerde kişisel malzemelerin getirilmesi ve işlemlerin yapılması yararınıza olacaktır.
            
                (a)    Kişisel malzemeler (telefon kartı, kol saati, tıraş malzemesi, diş macunu/fırçası, şampuan, sabun, sabun kutusu, tırnak makası vb.),

                (b)    Yeteri kadar nakit para ve banka kartı,

                (c)    Mevsime uygun bol miktarda siyah ve beyaz desensiz çorap,

                (ç)    Bol miktarda beyaz renkli atlet/fanila ve iç çamaşırı,

                (d)    Çamaşır yıkama filesi, iğne iplik seti,

                (e)    Siyah renkli kurşun, mavi renkli tükenmez/pilot kalem ve silgi,

                (f)    Bir adet küçük not defteri ve en az 200 sayfa kareli metot defteri (tercihen kapağı düz mavi renk),  

                (g)     Eşofman takımı, spor ayakkabısı ve spor çorabı,

                (ğ)    Yatak kıyafeti (pijama takımı),

                (h)     Lacivert-siyah koyu desensiz tek renk mayo (erkekler için şort mayo),

                (ı)    Beyaz veya mavi yüz ve banyo havlusu,

                (i)    Mevsime göre giyecek ve ayakkabı (ihtiyacı karşılayacak miktarda), siyah ayakkabı boyası,

                (j)    Şeffaf elbise poşeti ve metal elbise askısı (en az 5'er adet).


    c.    Hava Kuvvetleri Komutanlığına tefrik edilen adaylar :

        (1)    Adaya ait nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, anne-babasına ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
        
        (2)    Anne-baba-kardeş bilgilerini içeren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.)

        (3)    Adli sicil kaydı, (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.)

        (4)    Lise diploması ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

        (5)    Temin işlemleri için başvuru yapılan mezuniyet belgesi ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.),

        (6)    En son mezun olunan üniversite diploması ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.),

        (7)    Kamu kurum/kuruluşunda görev yapmakta olanlar için; SGK ayrılış-katılış bildirim belgesi veya noter onaylı sureti; özel sektörde görev yapmakta olanlar için ilişik kesme belgesi veya noter onaylı sureti,

        (8)    İkametgâh ilmühaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir.),

        (9)    Noter onaylı taahhütname,

        (10)     Askerlik hizmetini yapmakta olanlar için; Hizmet Durum Çizelgesi, askerlik hizmetini tamamlayanlar için Terhis Belgesi,

        (11)     4 adet vesikalık fotoğraf (sakalsız-traşlı ve arkasına isim ve T.C. kimlik no. yazılmış),

        (12)     Cep telefonunun fotoğraf, video ve ses kayıt özelliği bulunmamalıdır. Akıllı cep telefonu ve dizüstü/tablet bilgisayar vb. kesinlikle GETİRİLMEYECEKTİR.

        (13)    Tüm erkek adaylar saç (kısa kesim-yanlar düzgün alınmış-subay traşı) ve sakal (sakalsız) traşı olmuş olarak katılış yapacaktır.

        (14)    En az bir ay süre ile birlik dışına çıkılamayacağından işlemleri olumlu veya olumsuz olarak etkilememekle beraber aşağıdaki özelliklerde kişisel malzemelerin getirilmesi ve işlemlerin yapılması yararınıza olacaktır.
            
            (a)    Kişisel malzemeler (telefon kartı, kol saati, tıraş malzemeleri, diş macunu/fırçası, şampuan, sabun, sabun kutusu, tırnak makası, pamuk, kolonya, kupa bardak, pudra vb.),

            (b)    Yeteri kadar nakit para ve banka kartı,

            (c)    Mevsime uygun bol miktarda siyah desensiz çorap,

            (ç)    Bol miktarda beyaz renkli atlet/fanila ve iç çamaşırı,

            (d)    2 adet çamaşır yıkama filesi,

            (e)    Siyah renkli kurşun, mavi renkli tükenmez/pilot kalem ve silgi,

            (f)    İğne iplik seti, 

            (g)    Siyah ayakkabı boyası,

            (ğ)    Cep feneri,

            (h)    Bir adet küçük not defteri,

            (ı)    En az 200 sayfa kareli metot defteri (tercihen kapağı düz mavi renk), 

            (i)    Spor ayakkabısı ve spor çorabı,

            (j)    Eşofman takımı,

            (k)    Yatak kıyafeti (pijama takımı),

            (l)    Lacivert-siyah koyu desensiz tek renk şort mayo,

            (m)    Beyaz yüz ve banyo havlusu,

            (n)    Mevsime göre giyecek ve ayakkabı getirilmelidir. (ihtiyacı karşılayacak miktarda)

            (o)    Şeffaf elbise poşeti ve metal elbise askısı (en az 5'er adet)

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA PİLOT ADAYI MUVAZZAF SUBAY TEMİNİNE BAŞVURAN ADAYLAR İÇİN UÇUŞ EĞİTİMİ VE ÖĞRENCİ SEÇME UÇUŞU İLE İLGİLİ İLAN/AÇIKLAMALAR

1.    Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay temini seçim aşamaları tamamlanmıştır. Seçim aşamaları ve sağlık muayeneleri olumlu sonuçlanan adayların Pilot Adayı Seçme Uçuşu (PASU) 30 Ekim 2018 tarihinden itibaren Hava Meydan Komutanlığında/YALOVA icra edilecektir. PASU yaklaşık 3-4 hafta sürecektir. 

2.    Sağlık muayeneleri işlemleri tamamlanan ve eğitime çağrı yapılan adaylar 30 Ekim 2018 tarihinde saat 17.00'a kadar Hava Meydan Komutanlığına/YALOVA katılmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatte katılış yapmadığınız takdirde hakkınızdan vazgeçmiş sayılacaksınız ve adaylığınız sonlandırılacaktır. Herhangi bir tarih değişikliği söz konusu değildir.
3.    Katılış yaptığınız günün öğle yemeğinden itibaren beslenme ilgili birlik tarafından karşılanacaktır.
4.    Sağlık raporu işlemleri devam eden adaylardan sağlık raporu olumlu sonuçlanan adaylara Hv.K.K.lığınca telefonla çağrı yapılacaktır. Bu kapsamda; sağlık raporu işlemleri devam eden adayların iletişim araçlarını devamlı açık tutmaları önem arz etmektedir. Çağrı yapıldıktan sonra 48 saat içinde adayların Hava Meydan Komutanlığına/YALOVA katılmaları gerekmektedir. 
5.    Adayların 09 Kasım 2018 tarihine kadar sağlık işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Bu tarihe kadar sağlık raporu işlemlerini tamamlamayan adaylara herhangi PASU planlanmayacak ve adaylıkları sonlandırılacaktır.


DURUMUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GETİRİLECEK EVRAK VE MALZEMELER:
Şahsi Temizlik Malzemesi (Şampuan, Sabun ve Tırnak Makası) (1 Adet),
İç Çamaşırı ve Fanila (Yeterli miktarda),
Yün İçlik (Yeterli miktarda),
Siyah Bere (Yazı, desen, işaret vb. bulunmayacak)
El ve Banyo Havlusu (1 Adet),
Spor Çorap (Yeterli miktarda),
Tıraş Takımı (1 Adet),
Spor Malzemesi (Şort ve Tişört) (Yeterli miktarda),
Eşofman, Mevsime Uygun Spor Ayakkabı,
Terlik (1 Adet),
Pijama (1 Adet),
Noter Onaylı Uçuş İstek Belgesi (ÖRNEK İSTEK BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ) (1 Adet),
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (3 Adet),
Vesikalık Fotoğraf (3 Adet)
Bankamatik ve/veya Kredi Kartı

ADRES VE İRTİBAT BİLGİLERİ:
Yalova Hava Meydan Komutanlığı
Taşköprü-Taşköprüyeni Mah. İzmit Yolu Çiftlikköy/YALOVA
Santral Telefon: 0226 353 20 28 (Dahili: 4015)

MSB DUYURULARINDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

Android uygulamamızı ücretsiz indirmek için >>>> TIKLAYIN

İOS uygulamasını ücretsiz indirmek için >>>> TIKLAYIN

Facebook grubumuza katılmak ve diğer adaylarla bilgi alış verişi yapmak için >>>>TIKLAYIN

Kamubulteni.com | Ankara - ÖZEL HABER