MİT ve Sağlık Bakanlığı Personeli Hariç Tüm Kamu Personelini İlgilendiren Yeni Genelge

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 60 yaş üzeri çalışanlar ile gebeliğin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadarki süre içerisindeki personeller idari izinli sayılmaya devam edecek…

MİT ve Sağlık Bakanlığı Personeli Hariç Tüm Kamu Personelini İlgilendiren Yeni Genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan ‘Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” Genelge Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgeyle sağlık bakanlığı ile millisi para Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar i̇le gebeliğin 24. haftasından 32. haftasına kadar ki süre içerisinde bulunan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan genelge ile idari izinli sayılanlar göreve gelmedikleri süre zarfında istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.

İlgili çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olacak, hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşit olacak.

Bu çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyanlar görevlerine dönecek.

Kamuda bu süreçte ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı ve aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri almak suretiyle video konferans gibi sesli görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilecek. 

Tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler, ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahalleri ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirler devam edecek.