MESKİ Memur Alımı Başvuru Şartları ve Tarihleri

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne memur alımı yapılacak.

MESKİ Memur Alımı Başvuru Şartları ve Tarihleri

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne memur alımı yapılacak.

21 Haziran 2021 Pazartesi 16:20
MESKİ Memur Alımı Başvuru Şartları ve Tarihleri

MESKİ memur alımı için başvuru yapacak adayların KPSS en az 75 puan şartını yerine getirmesi, ayrıca unvanlara göre belirlenen genel ve özel şartları yerine getirmesi gerekiyor. 

Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde:

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan ka ynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, 

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

f) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır. 

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön Lisans 2020-KPSS P93 ve Lisans 2020-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak. 

ç) Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

 Başvuru süreciyle ilgili, “Başvurular 02.08.2021 – 06.08.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla; MESKİ Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Zeytinlibahçe Cad. No:99 Akdeniz/MERSİN adresine veya insankaynaklari@meski.gov.tr adresine göndererek yapabileceklerdir. "

Son Güncelleme: 21.06.2021 16:25
Anahtar Kelimeler:
MeskiEski Memur Alımı
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol