MEB'den Bedelli Askerlik Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) , bedelli askerlik ile ilgili yurt dışında eğitimini sürdüren kişileri yakından ilgilendiren yeni bir duyuru yayımladı.

MEB'den Bedelli Askerlik Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, bedelli askerlik yapacak bursiyerlerle ilgili yeni bir duyuru yayımladı. Duyuruda, yurt dışında eğitimini sürdüren öğrencilerin birinci öncelikle yaz dönemindeki celp dönemlerinde bedelli askerlik yapabileceği vurgulandı. Duyuruda ayrıca şu ifadeler yer aldı : 

03 Ağustos 2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na eklenen Geçici 55'inci madde uyarınca 1 Ocak 1994 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğanlar -istemeleri halinde- 3 Kasım 2018 tarihine kadar askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurarak bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilirler.Bilindiği üzere bahse konu Kanunda bedelli askerlik uygulamasına ilişkin usul ve esasların Milli Savunma Bakanlığınca belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, Bakanlığımızın teklifini de dikkate alarak "birlik kontenjanlarındaki sınırlamaların imkan verdiği ölçüde, yurt dışında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin birinci öncelikle yaz dönemindeki celp dönemlerinde temel askerlik eğitimlerini alabilecekleri"ni karara bağlamıştır.

Bu itibarla 1416 sayılı Kanun kapsamında öğrenim gören bursiyerlerden;1- Bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak isteyenlerin Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 3 Kasım 2018 tarihine kadar başvurularını yapmaları,2-Yaz dönemleri haricinde bedelli askerlik hizmetini yerine getirmek isteyenlerin, bu taleplerini içeren dilekçelerini (gerekçelerini gösterir belgelerle birlikte) Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'ne göndermelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda kullanılacak öğrencilik durumlarını gösterir belgeler Bakanlığımız Resmi Burslu Öğrenci Sistemi üzerinden (REBUS) ve/veya eğitim müşavirliği/ataşeliklerinden temin edilebilir.İlgililere duyurulur.